Dokładnie w południe, w poniedziałek 13 września, w sali konferencyjnej Centrum ds. Organizacji Pozarządowych, Fundacja uroczyście ogłosiła wyniki dogrywki do IV edycji konkursu grantowego. Na spotkanie zaprosiliśmy wszystkich beneficjentów oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Symboliczne czeki przedstawicielom wnioskodawców wręczył zarząd Fundacji. Potem, już z czekiem w ręku, każda z organizacji miała swoją chwilę na zdjęcia i krótką prezentację nagrodzonego pomysłu. W ten sposób zaprezentowało się pięciu beneficjentów, którzy w sumie, na realizację projektów, otrzymają 69 415 zł!

Blisko 25 tys. zł, a więc znaczną część całej puli, otrzymał MUKS 21 Płock na projekt „Integracja przez sport”. Projekt zrealizuje wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 w Płocku. Pieniądze zostaną wykorzystane na zajęcia sportowe dla dzieci z różnych środowisk oraz wyjazd na zgrupowanie, co, jak podkreślał Andrzej Kulpiński z MUKS-u – da szansę biedniejszym dzieciom na aktywne uczestnictwo w życiu sportowym. Dlatego kierujemy swój projekt właśnie do nich- mówił Kulpiński – bo dla nich to często jedyna szansa, by skorzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
Kolejną szczęśliwą organizacją jest debiutująca wśród laureatów Fundacja Panaceum, która otrzymała nieco ponad 12,5 tys. zł na projekt „Artystyczno – Kulturalno – Rozrywkowe Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych”. Jak mówiła Dagmara Bartosiak z Fundacji, projekt jest skierowany nie tylko do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, który jest tu partnerem, ale do wszystkich potrzebujących takiej pomocy. Ludziom niepełnosprawnym potrzebna jest przecież nie tylko rehabilitacja, ale także rozmowa i spotkania, a do tego świetnie nadawać się będzie nasz klub. Realizację projektu rozpocznie impreza inauguracyjna.
Dzięki grantowi projekt „JESTEM TAK SAMO WAŻNA JAK INNE MAMY – zajęcia dla matek dzieci niepełnosprawnych” zrealizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”. Organizacja otrzymała dziś prawie 8 tys. zł. Dzięki temu, powstanie zalążek klubu dla mam- mówiła Alicja Czarnecka psycholog ze Stowarzyszenia. Ale to nie wszystko! Organizatorki zaplanowały swoistą metamorfozę tych matek, które cały swój czas i pieniądze poświęcają na rehabilitację i opiekę nad dzieckiem. Wybiorą najbardziej potrzebujące kobiety, zaproszą specjalnie dla nich fryzjera i kosmetyczkę. Potem, tak odmienione, pójdą do kina i teatru, porozmawiają w przy obiedzie w restauracji. Podczas spotkań nie będą musiały martwić się o opiekę dla swoich pociech, Stowarzyszenie im to zapewni.
Nieco ponad 12 tys. zł otrzymał projekt „ Profilaktyka trudnych zachowań dzieci z nadpobudliwością psychoruchową w młodszym wieku szkolnym”. Projekt zrealizuje kolejny debiutant w konkursie grantowym, organizacja– Fundacja Na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego WING OF HOPE. Należy powalczyć o te dzieci, Płock ich potrzebuje – mówiła prezes Fundacji Małgorzata Dworakowska. Chcemy zmierzyć się z tym problemem i zaangażujemy do tego rodziców.
Ostatnią organizacją, która otrzymała dofinansowanie w dogrywce jest MON – POL Płock. Klub otrzymał 12,5 tys. zł na projekt „ Koszykarski Płock”. Jest on skierowany do dziewcząt uprawiających tę dyscyplinę sportu. Tomasz Marzec z organizacji mówi krótko: nasz problem to brak bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć dla uczniów, a cel jest ważny: krzewienie kultury fizycznej. Za pieniądze z grantu organizacja zorganizuje więc obóz koszykarski, planuje także rozgrywki ligowe.

Życzymy powodzenia w realizacji projektów!

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 298 758 zł realizację 27 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 16 =

Post comment