Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, dla uczczenia 115. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego, ogłaszają konkurs poetycki pod hasłem:„BRONIEWSKI DZISIAJ”.

Zestaw trzech wierszy nawiązujących do życia i twórczości Wł. Broniewskiego, w pięciu egzemplarzach, opatrzonych godłem słownym, które powinno być powtórzone na dodatkowej, zamkniętej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres i numer telefonu, należy nadsyłać do 10 lutego 2012 r. na adres:
Dom Broniewskiego
Ul. Kościuszki 24
09-402 PŁOCK – z dopiskiem na kopercie „konkurs poetycki”

Jury przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.
W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na wiek oraz przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane oraz stanowią jego pracę własną.
Wiersze nagrodzonych autorów zostaną wydrukowane w tomiku pokonkursowym i w prasie.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2012 r. o czym laureaci zostaną wcześniej powiadomieni.

Krystyna Olędrzyńska
Prezes PSTK

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sześć + siedemnaście =

Post comment