Zajęcia w ramach projektu „Szkolenie zawodników oraz wychowanie przez sport i wyrównywanie szans na rozwój dzieci i młodzieży z różnych środowisk” organizuje UKS Fu Hok Kuen Płock. W IV edycji konkursu grantowego klub otrzymał grant w wysokości 12 912 zł.

Dzięki dofinansowaniu doposaży sale treningowe w lustra, worki i manekiny. Pieniądze przyznaliśmy także na honorarium trenera prowadzącego zajęcia oraz opłacenie kursu instruktorskiego dla dwóch osób, które w zamian za tę możliwość, przez czas trwania projektu, będą za darmo prowadziły zajęcia z dziećmi.

Cały czas, wspólnie z Gimnazjum Nr 5, które jest partnerem projektu, pracujemy nad tym, by z początkiem września sale treningowe były gotowe na rozpoczęcie treningów- mówi Zbigniew Błaszczak prezes Klubu. Jednocześnie prowadzona jest rekrutacja dzieci i młodzieży zainteresowanej trenowaniem. Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 rok życia i nie mają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania tej dyscypliny sportu- mówi Błaszczak. Spotkania rekrutacyjne odbywają się w poniedziałki między godziną 18.00 a 20.00. Same treningi ruszyć mają we wrześniu.

W ramach projektu Klub nawiązał także współpracę z Ośrodkiem Opiekuńczo- Wychowawczym przy ulicy Mościckiego. Dla podopiecznych Ośrodka zorganizujemy zajęcia w dwóch grupach- mówi Błaszczak. 2 września w Ośrodku zorganizujemy specjalny pokaz, a potem, wszystkich chętnych, na treningi przyprowadzać będą wychowawcy. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny. Potrwają do końca kwietnia 2011 roku.

UKS Fu Hok Kuen Płock działa od 1992 roku. Obecnie dwoje zawodników Klubu otrzymało powołania do Kadry Polski Polskiego Związku Wushu. UKS jest debiutantem w konkursach grantowych organizowanych przez Fundację.

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 229 343 zł realizację 22 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów – PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pięć × 2 =

Post comment