Fundusz Grantowy dla Płocka już po raz ósmy nagrodził najlepsze projekty płockich organizacji pozarządowych

Fundusz Grantowy dla Płocka już po raz ósmy nagrodził najlepsze projekty płockich organizacji pozarządowych, ale też po raz drugi już dofinansuje przedsięwzięcia osób indywidualnych i grup nieformalnych. Na dzisiejszej uroczystości wręczyliśmy 29 okolicznościowych czeków na kwotę blisko 340.000 zł.

Niezmienność  misji

W ten sposób realizujemy naszą niezmienną misję, określoną w 2002 r. przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, czyli pracę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka.

Zainteresowanie

Tegoroczny konkurs grantowy* cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno organizacji pozarządowych, jak i osób indywidualnych. Do konkursu zgłoszonych zostało 81 projektów, z czego 52 złożyły organizacje pozarządowe, a 29 osoby indywidualne i grupy nieformalne.

O dofinansowanie ubiegały się różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia. W toku oceny Fundacja poddała wnioski bardzo złożonej procedurze. Najpierw wszystkie projekty formalnie weryfikował Zarząd, potem czytała i oceniała je Rada Programowa. Na koniec Rada Fundacji, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundatorów, dokonała oceny strategicznej projektów i podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Zwycięzcy

Jesteśmy przekonani, że do realizacji wybrane zostały projekty najbardziej atrakcyjne dla płocczan, skierowane do szerokiego grona odbiorców, które są dobrze przemyślane, odpowiadają na rzeczywistą potrzebę i dotyczą różnych sfer życia. Nagrodziliśmy bardzo różnorodne projekty, standardowe i nowatorskie, małe i duże, krótkie i długie. Ostatnie z nich zakończą się latem 2017 r. Wybierając projekty do dofinansowania staraliśmy się, by każdy mieszkaniec Płocka, mógł znaleźć w tej palecie coś dla siebie.

Napisali o nas:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 5 =

Post comment