Fundacja Odnowy Zabytków Płocka im. Bolesława Krzywoustego wspólnie z Komendą Miejską Policji w Płocku promuje bezpieczeństwo na drodze. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, obie instytucje prowadzą w naszym mieście na szeroką skalę akcję promującą noszenie odblasków.

– Mamy świadomość, że idea projektu może być postrzegana, jako nieadekwatna do naszej działalności, ale Fundacja Odnowy Zabytków Płocka, która organizuje wiele rajdów edukacyjnych promujących poznawanie regionu płockiego w ramach pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczych, ma obowiązek zadbać o podniesienie świadomości dzieci i młodzieży, jak również ich wykładowców, nauczycieli i opiekunów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. – mówi Dorota Dądzik, dyrektor FOZP.

We wrześniu odbył się rajd dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ukierunkowany na poznanie historii i zabytków Płocka pod nazwą „Śladami Mojej Małej Ojczyzny – Płock”. Głównym organizatorem, obok Fundacji Odnowy Zabytków Płocka, był ZHP Płock. Rajd został przeprowadzony przy dużym wsparciu ze strony Policji. Wycieczkę połączono z ideą noszenia elementów odblaskowych. Tym samym, zdaniem organizatorów powstała myśl edukacji o historii, ale także i o bezpieczeństwie na drodze wśród wycieczkowiczów.

Kolejny rajd zaplanowano na 31 marca bieżącego roku. I tym razem, ze współudziałem ZHP dzieci i młodzież będą poznawały zabytki Płocka. Dodatkowo organizatorzy planują zaprezentować uczestnikom nowe oblicze naszego miasta, np. most i skarpę. Impreza będzie połączona z konkursem noszenia odblasków, a dzieciaki biorące udział w rajdzie będą zobowiązane do ich posiadania.

– Warunkiem wzięcia udziału w rajdzie jest posiadanie elementów odblaskowych, które są umownym biletem wstępu. Obecnie trwają konkursy pod tytułem „Przedszkole i Szkoła, która świeci przykładem”. Mogę zdradzić, że na zakończenie projektu mamy w planach organizację, bardzo oryginalnego pokazu mody odblaskowej dla dzieciaków biorących udział w naszych akcjach – dodaje Dorota Dądzik.

Przez cały okres trwania projektu, w czasie jesienno – zimowym, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na organizację rajdów, trwają szkolenia i zajęcia dotyczące wychowania komunikacyjnego. W tę część akcji czynnie włączyła się Komenda Miejska Policji w Płocku.

– Dla nas jest to część dużego projektu realizowanego przez Policję: „Zebra w paski też nosi odblaski”. Jest to związane z obowiązkiem noszenia przez dzieci i młodzież do 15 roku życia elementów odblaskowych – informuje mł. asp. Krzysztof Piasek z KMP w Płocku.

Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia w październiku 2010 r. szkolenia dla około 30 policjantów z Płocka i powiatu z zakresu metodyki i kompetencji merytorycznych prowadzenia zajęć i prelekcji wśród dzieci i młodzieży. Obecnie trwa cykl szkoleń prowadzonych przez Dorotę Dądzik z Fundacji Odnowy Zabytków Płocka dla nauczycieli z terenu Płocka. Chęć udziału zgłosiło blisko 90 nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych, w których jest obowiązek przeprowadzenia wychowania komunikacyjnego.

Zdaniem Doroty Dądzik, szkolenia mają podnieść kompetencje merytoryczne i metodyczne uczestników, którzy w trakcie zajęć poznają nowe ciekawe metody wprowadzenia dziecka w tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku noszenia odblasków. – Końcowym etapem akcji jest przeprowadzenie cyklu prelekcji przez policjantów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. – podkreśla Dorota Dądzik.

– Na ulicach widać jest coraz więcej dzieci z odblaskami, ale z naszego punktu widzenia to jeszcze zbyt mało. Naszym celem jest wyrobienie nawyku, na co dzień. Przypominajmy o odblaskach dziecku, które wychodzi z psem na popołudniowy spacer. Ważne jest to zwłaszcza teraz, gdy jest zmrok, a osiedlowe uliczki są słabo oświetlone, bo to tam często dochodzi do tragedii. –apeluje Katarzyna Staniszewska z KMP w Płocku.

Krzysztof Piasek dodaje – Chcemy zapoczątkować nową modę wśród dzieci i młodzieży – modę na noszenie elementów odblaskowych. A to wstęp do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg.

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja ”Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła 27 projektów, kwotą blisko 300 tys. zł. Realizacja projektów jest możliwa dzięki zaangażowaniu i środkom finansowym przekazanym przez PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Złotego Darczyńcę IV edycji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − 8 =

Post comment