Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka ogłasza kolejną edycję konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło”. Wnioski konkursowe przyjmowane są do 19 maja, a zwycięzców konkursu poznamy 9 czerwca 2017 r. O fundusze mogą się ubiegać organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Płocka. Do rozdania jest 80 000 zł, które pochodzą z darowizn PKN ORLEN oraz Basell Orlen Polyolefins.

Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje najlepsze pomysły
na organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Celem konkursu „Wakacje w Płocku na wesoło” jest stworzenie dzieciom i młodzieży (w wieku 5-16 lat) możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku. Projekty powinny być skierowane do jak najszerszej grupy beneficjentów, bez ograniczania działań projektowych wyłącznie do podopiecznych organizacji wnioskującej o grant.

Fundacja czeka na projekty o szerokim oddziaływaniu społecznym i jak największej grupie beneficjentów projektu – bezpośrednich i pośrednich, o widocznych walorach edukacyjnych – stwarzających uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzania do rozwoju, rozszerzania zainteresowań, zwiększania wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także do rozwijania talentów oraz pozwalających nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia. Ponadto, ważne będą projekty pozytywnie oddziałujące na wyrównanie szans, nowatorskie i niestandardowe, przewidujące zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie codziennych spotkań.
W tegorocznej edycji wakacyjnego konkursu grantowego, na wniosek organizacji pozarządowych wprowadzono dwie kluczowe zmiany. Pierwsza z nich to możliwość organizacji atrakcji dla dzieci w niedalekiej odległości od Płocka, a druga to szansa na pozyskanie maksymalnych funduszy. Wartość projektu uzależniana jest jednak od jego skali i zaplanowanych działań.
Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy Fundacja ogłosiła w 2012 r. Był on odpowiedzią na problem małej ilości stacjonarnych, zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które
w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Wakacyjny konkurs grantowy, co rocznie spotyka się z dużym zainteresowaniem nie tylko organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie, ale także aktywnych płocczan zainteresowanych udziałem w projektach. W dotychczasowych 5 edycjach konkursu dofinansowanych zostało 30 projektów na łączną kwotą prawie ponad 330 tys. zł. W projektach tych udział wzięło ponad 9300 młodych płocczan.
Formularze konkursowe dostępne są na stronie www.funduszgrantowy.plock.eu

Przypominamy, na wnioski konkursowe czekamy tylko do 19 maja!

Napisali o nas:
Gazeta Wyborcza
Portal Płock
Petronews
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Plocman

Dziękujemy 🙂

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzy × 3 =

Post comment