V, jubileuszową edycję konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” planuje ogłosić w ostatnim kwartale tego roku. Zanim jednak to się stanie,Fundatorzy Fundacji wręczyli w Ratuszu nominacje nowo wybranym członkom Rady Programowej.
Nominacje otrzymali: Kazimierz Waluch, który został jednocześnie wybrany Przewodniczącym Rady Programowej, Leszek Harabasz, Joanna Koprowicz, Artur Kras, Michał Luczewski i Mariusz Pogonowski. Gratuluję i chcę podziękować za zaangażowanie- mówił podczas uroczystości Przewodniczący Rady Fundatorów Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Tym bardziej jest to cenne, iż w ostatnich czasach coraz częściej brakuje ludzi, którzy chcą pracować społecznie- dodał Karol Marek Sęp, w Radzie Fundatorów reprezentujący Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Rada Programowa to organ doradczy zarządu i Rady Fundacji. Do jej kompetencji należy opiniowanie dokumentów i sprawozdań, ale przede wszystkim czytanie i opiniowanie wniosków, jakie wpłyną w ramach konkursów grantowych. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Jej członkowie rezygnują także z ubiegania się o dofinansowanie projektów organizacji, w której działają. Praca w Radzie to dla nas zaszczyt i bardzo dziękujemy za zaufanie- mówił po odebraniu nominacji Kazimierz Waluch.

Podczas spotkania członkowie władz Fundacji dyskutowali także o założeniach V edycji konkursu grantowego. Wszystko po to, by z okazji jubileuszu uczynić ją wyjątkową. Padło wiele propozycji, m.in. promowanie podczas oceny wniosków partnerstw i innowacyjności. Patrzmy tam, gdzie są prawdziwe potrzeby, tam bowiem warto skierować pieniądze- mówili uczestnicy spotkania. Zaproponowano także, by w ramach Fundacji stworzyć płaszczyznę, na której liderzy organizacji dzieliliby się doświadczeniami z realizacji projektów. To przyczynić by się miało do pobudzania kreatywności w organizacjach. Sposobem na aktywizację NGO miałoby być natomiast nawiązanie współpracy ze studentami, którzy w ramach wolontariatu pisaliby organizacjom wnioski i uczestniczyli w realizacji projektów.

Spotkanie zakończyło uroczyste pożegnanie Karola Marka Sępa, który w Radzie Fundatorów z ramienia BOP pracował od momentu powołania Fundacji. Odchodzę z racji nowych obowiązków służbowych, gdyby jednak ktoś chciał czerpać z doświadczenia, jakie nabyłem podczas tych kilku lat w Fundacji, to jestem otwarty- mówił podczas pożegnania. Karol Marek Sęp z początkiem lipca przestał pełnić obowiązki Wiceprezesa BOP. Obecnie jest związany z PKN ORLEN S.A., gdzie pracuje jako Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Petrochemicznej.

Środki finansowe na potrzeby V edycji konkursu grantowego zabezpieczyli Fundatorzy- PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

piętnaście − trzynaście =

Post comment