IV edycję konkursu grantowego Fundacja ogłosiła podczas uroczystości podsumowania III-ej, 26 kwietnia 2010 roku, w Auli Urzędu Miasta Płocka. W spotkaniu udział wzięli Fundatorzy Fundacji, przedstawiciele płockiego biznesu, Rady Miasta Płocka, płockich organizacji pozarządowych oraz media.

W każdej z edycji mieliśmy prawdziwą plejadę pomysłów, jestem przekonany, że również ta przyniesie wiele nowych i nowatorskich działań- mówił Prezydent Płocka Mirosław Milewski, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji. Od samego początku bardzo uważnie przyglądam się projektom, jakie wspiera Fundacja i z przyjemnością mogę powiedzieć, że w mojej opinii misja partnerstwa dla Płocka jest wypełniana z ogromną starannością. Jestem przekonany, że darowizny na rzecz Fundacji pozwolą jej na realizację kolejnych ważnych inicjatyw, a każda złotówka, tak jak dotychczas, będzie wydawana z rozwagą i pożytkiem dla mieszkańców naszego miasta – mówił Marek Serafin członek Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, a także członek Rady Fundatorów. Jesteśmy płocką firmą i czujemy się odpowiedzialni za to miasto, za zatrudnienie, edukację, pomoc społeczną , rozwój kultury i sportu i w imieniu Basell Orlen Polyolefins mam wielką przyjemność po raz kolejny przekazać Funduszowi środki na dalszą działalność – mówił Paul Augustowski Prezes Basell Orlen Polyolefins, trzeciego Fundatora i założyciela Fundacji. Z rąk Fundatorów otrzymaliśmy też symboliczne czeki, który spożytkujemy w IV edycji konkursu grantowego: 150 000 zł otrzymaliśmy od PKN ORLEN S.A. a 50 000 zł od BOP.

A IV edycja na dobre startuje wraz z początkiem maja. Organizacje mogą starać się o granty w wysokości 15 000 zł dla projektów indywidualnych i 25 000 zł dla projektów partnerskich. Na przygotowanie wniosku mają czas do 31 maja 2010 roku. W czerwcu projekty przejdą weryfikację: formalną i merytoryczną, ogłoszenie wyników planujemy na początek lipca.

Podstawowe zmiany w kryteriach IV edycji:

• Przede wszystkim zmienią się formularze, więc prosimy organizacje, które będą chciały wystąpić o granty, o niekorzystanie ze starych. Te odrzucimy na etapie weryfikacji formalnej!
• Wiadomość, która na pewno ucieszy NGO! Jeśli znajdziecie się w gronie beneficjentów IV edycji, dla realizacji projektu nie będziecie musieli otwierać subkont! Oczywiście pozostaje wymóg prowadzenia odrębnej księgowości dla projektu, ale nie ma obowiązku otwierania odrębnego subkonta.
• Tym razem uściślamy zapisy dotyczące obowiązku posiadania wkładu własnego. Prosimy tak konstruować budżety projektów, by przy rozliczeniu końcowym organizacja mogła rozliczyć min. 20 % ogólnej wartości jako wkład własny!
• Kolejna dobra wiadomość, w tej edycji beneficjenci będą mogli dysponować oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji projektu bez pisania prośby o aneks do umowy. Ale tylko w kwocie do 5% sumy przyznanej na konkretną pozycję budżetową zapisaną w umowie. Pieniądze będzie można również przesunąć tylko na działania, jakie ujęliśmy w umowie z organizacją.

Wszelkie formularze dotyczące IV edycji konkursu dostępne są w zakładce „Edycje konkursów grantowych- IV edycja”

galeria

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =

Post comment