Członkowie Rady Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” po raz drugi w tym roku spotkali się na posiedzeniu z Zarządem II kadencji. Spotkanie odbyło się 29 sierpnia w płockim Ratuszu.

Rada Fundacji Uchwałą Nr 3/2008 przyjęła Regulamin Darczyńców Fundacji. Pozytywnie zaopiniowała także propozycje Zarządu zmian w regulaminach pracy organów Fundacji. Zmiany dotyczą częstotliwości spotkań poszczególnych organów Fundacji i sposobu protokołowania posiedzeń. Ich wprowadzenie wymaga Uchwały Rady Fundatorów Fundacji i Zarząd przedstawi je na najbliższym posiedzeniu Fundatorów.

Członkowie Rady Fundacji pozytywnie odnieśli się także do pomysłu przeprowadzenia ankiety wśród płockich organizacji pozarządowych. Ankiety mają być podsumowaniem dwóch lat pracy Fundacji. Poddamy się w nich ocenie, poprosimy o pomysły na dalszą współpracę. Pomoże to Zarządowi w przygotowaniu planu działań Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” na kolejne lata, wskaże kierunek działań najbardziej adekwatny do potrzeb III sektora w Płocku. Ankiety będą dostępne w biurze i na stronie internetowej Fundacji.

Kolejne spotkanie Rady i Zarządu Fundacji odbędzie się w listopadzie. Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu II edycji i przygotowaniu III tury konkursu grantowego.

Iwona Tandecka
Prezes Zarządu Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × pięć =

Post comment