Pod takim tytułem Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Płocku organizuje spotkanie z płockimi esperantystami, m.in. Hanną Witt- Pasztą, Jerzym Żabowskim i Piotrem Nasiadko. Spotkanie odbędzie się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie w VI edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, finansowanej z darowizn PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz grantu Levi Strauss Foundation.

Projekt Razem aktywnie i z Kulturą płocki oddział Stowarzyszenia realizuje w partnerstwie z Książnicą Płocką. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych związanych głównie z promocją czytelnictwa. W tym celu Stowarzyszenie zorganizowało szereg spotkań autorskich, m.in. ostatnio z Marcinem Mellerem, czy w ubiegłym roku np. z Elżbietą Dzikowską czy Andrzejem Stasiukiem. Wszystkie spotkania poprzedziły warsztaty tematyczne, które miały przygotować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do pełnego udziału w wydarzeniach literackich. I takie odbyły się m.in. dla mieszkanek płockiej noclegowni, czy podopiecznych dziennego oddziału psychiatrycznego.

Najbliższe spotkanie poświęcone językowi esperanto, jednocześnie kończące realizację projektu finansowanego przez Fundację w VI edycji konkursu grantowego, odbędzie się w najbliższy czwartek, 30 stycznia w Książnicy Płockiej. Rozpocznie się o godz. 18.00.

Projekt realizowany jest w ramach VI edycji konkursu grantowego dzięki dofinansowaniu PKN ORLEN S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 9 =

Post comment