Jakie są efekty Forum dla Płocka, jak działał Fundusz Grantowy dla Płocka i jakie zmiany wniosła Fundacja?

Między innymi na te pytania odpowiedzieć ma raport Doroty Dakowskiej, wykładowcy Uniwersytetu Roberta Schumana we Francji.

Dorota Dakowska pisała już raport o Forum dla Płocka. Teraz zbiera materiały o ewaluacji projektu. W Płocku przebywać będzie dwa dni( 28-29.07.08 r.). W tym czasie spotka się z przedstawicielami Fundatorów Fundacji ( UMP, PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins), przede wszystkim zasiadającymi w Radzie Fundacji. Zaplanowała też rozmowy z grantobiorcami Fundacji- płockimi organizacjami pozarządowymi, którym Fundacja przyznała granty w I i II edycji konkursu.

Dorota Dakowska interesuje się Fundacją „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach międzynarodowego projektu „Démocratie Participative”, w którym uczestniczy od 2 lat we Francji. W ramach projektu ekipa naukowa pod dyrekcją profesora Yves’a Sintomer z Uniwersytetu Paris VIII, przygotowuje publikacje na temat genezy i rozwoju przykładów tzw. „Démocratie Participative” w Europie. Redaktorzy porównają doświadczenia różnych krajów, w raporcie znajdą się informacje o Polsce i przede wszystkim przykładzie płockiego partnerstwa.

Raport o Forum dla Płocka

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − dziesięć =

Post comment