Bez wakacyjnej przerwy pracuje Dom Dziennego Pobytu przy Katolickim Stowarzyszeniu Pomocy im. Św. Brata Alberta w Płocku.

Codziennie przychodzi do nas ponad 30 osób- mówi prezes Stowarzyszenia Anna Kozera. To osoby starsze, samotne a także niepełnosprawne. W Domu Dziennego Pobytu Brata Alberta mogą liczyć przede wszystkim na to, że spędzą czas w towarzystwie, a terapeuta zajęciowy zadba, by był to czas urozmaicony. Największym powodzeniem cieszą się ostatnio zajęcia muzyczne i nauka śpiewu. W programie znalazły się jednak także zajęcia plastyczne, malowanie na szkle, gry i zwiedzanie miasta razem z przewodnikiem. Organizujemy też konkursy i turnieje – dodaje Anna Kozera. W poniedziałek (21 lipca 2008 r.) Stowarzyszenie zorganizowało Turniej Szachowy. Turniej okazał się także okazją do integracji pokoleń. Przy trzech stanowiskach spotkali się bowiem uczestnicy Domu Dziennego Pobytu i dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

W ramach grantu przyznanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” Stowarzyszenie organizuje dla swoich podopiecznych wycieczki kulturalne- do muzeum, czy teatru. Tu jednak nic nie jest w stanie konkurować z koncertami Płockiej Orkiestry Symfonicznej- mówi prezes Kozera. Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu Brata Alberta z uwagą śledzą repertuar symfoników i nie chcą opuścić żadnego koncertu.

Dom to także „mała kuźnia demokracji”- dodają organizatorzy. Podopieczni bowiem wybierają swój samorząd, który pomaga w ustaleniu programu zajęć. Co miesiąc samorząd zdaje też relację z tego, co udało się osiągnąć i jest za to sprawiedliwie oceniany.

Zajęcia odbywają się codziennie, od godziny 8.00 do 15.00. W tym czasie podpopieczni Domu mogą też liczyć na trzy pełnowartościowe posiłki.

Na organizację Domu Dziennego Pobytu Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w drugiej edycji konkursu grantowego przyznała Katolickiemu Stowarzyszeniu im. Św. Brata Alberta w Płocku 20 000 zł. Pieniądze przyznaliśmy na terapetę zajęciowego, organizację posiłków i wycieczek kulturalnych. W pierwszej edycji konkursu grantowego Stowarzyszenie na organizację i prowadzenie Domu otrzymało od Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 40 000 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =

Post comment