Spotkanie odbyło się w salach Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Płocku. Udział w nim wzięli przedstawiciele płockich organizacji pozarządowych, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Płocku, samorządu oraz biznesu – PKN ORLEN S.A. i Levi Strauss Poland.

To drugie takie spotkanie na Mazowszu. Nasz cel to przede wszystkim stworzenie mazowieckiego forum, na którym każda z grup może spotkać się i nawiązać dialog społeczny – mówiła Magdalena Jędrzejewska z biura Wojewody Mazowieckiego, moderator spotkania.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka przedstawili zakres współpracy samorządu z płockimi organizacjami pozarządowymi. Swoje osiągnięcia na tym polu, a także plany na przyszłość przedstawiła także Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która jest doskonałym przykładem dobrej współpracy samorządu z odpowiedzialnym społecznie biznesem. Dzięki wsparciu Fundatorów, od momentu powstania, Fundusz wsparł już ponad 200 projektów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Fundusz Grantowy, który działał pod auspicjami UNDP , wspierał Urząd Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Levi Strauss Poland, Fundację wspierają natomiast Fundatorzy – UMP, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Płockie Mazowieckie Forum Odpowiedzialnego Biznesu po Ostrołęce jest drugim spotkaniem poświęconym CSR. Kolejne zaplanowano w pozostałych miastach Mazowsza.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jeden × pięć =

Post comment