Fundacja Instytut Innowacji rozpoczęła realizację projektu „Kobiety w branży IT” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach PO KL, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt jest skierowany do kobiet z powiatów: płoński, płocki, pułtuski, ciechanowski, ostrołęcki, makowski, ostrowski, wołomiński, żyrardowski, pozostających bez zatrudnienia, które ukończyły 45 rok życia oraz kobiet z powyższych powiatów pozostających bez zatrudnienia, które są na lub po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i pragną powrócić do pracy.

Projekt obejmuje kompleksowe szkolenia i wsparcie dla 90 uczestniczek, w tym co najmniej 45 kobiet w wieku powyżej 45 lat. Udział w projekcie jest * BEZPŁATNY*.

W ramach projektu uczestniczki wezmą udział w:
1. Konsultacjach zawodowych
2. Szkoleniach zawodowych (do wyboru Grafik WWW i Grafik DTP)
3. Przygotowaniu projektów dla organizacji pozarządowych – wolontariat (nieobowiązkowo)
4. Szkoleniach z rynku pracy lub ABC przedsiębiorczości (do wyboru)
5. Spotkaniach z coachem

Oferta szkoleniowa
Praca dla Grafika

Kamila Kaszkiel

Prezes Zarządu

Fundacja Instytut Innowacji

Ul. Krzywickiego 34,

02-078 Warszawa

Tel. 22 654 64 35,

Kom.: 0503 012 957

E-mail: kamila.kaszkiel@ii.org.pl

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

piętnaście − dwa =

Post comment