Zapraszamy wszystkie Organizacje Pozarządowe z Płocka i powiatu Płockiego nie prowadzące działalności gospodarczej, wspierające ekonomię społeczną do wzięcia udziału w Projekcie „Przerwij Cisze” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Forum Idei Europejskiej w partnerstwie z Fundacją Marty Chojnowskiej ”Przerwij Ciszę”.
Warunkiem udziału w projekcie będzie oświadczenie osób uprawnionych do
reprezentowania organizacji pozarządowej zgłaszającej udział w projekcie o prowadzeniu działalności wspierającej ekonomię społeczną, w zakresie przynajmniej jednej z następujących usług: – prawnych, finansowych, marketingowych, – doradztwa (indywidualnego i grupowego) oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, – rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, – promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Tematy Kursów i szkoleń:
1) stacjonarne:
– „Język migowy” – 12 osób x 2 grupy x160 g. (31.01.2009r.-31.05.2009r.)
– „Rachunkowość od podstaw” – 10 osób x1 grupa x 160g. (24.01.2009r.-18.10.2009r.)
– „Neurokinezjologia” – 20 osób x 1 grupa x 136 g. (29.08.2009r.-25.10.2009r.)

– 2) wyjazdowe:
– „Zarządzanie zespołem” – 10 osób x 1 grupa x 16g ( 21-22.02.2009r.)
– „Zarządzanie przez cele” – 10 osób x 1 grupa x 16 g.( 28-29.03.2009r.)
– „Public relations” – 10 osób x 1 grupa x 16 g. (16-17.05.2009r.)
– „Zarządzanie czasem” – 10 osób x 1 grupa x 16 g. (20-21.06.2009r.)
– „Komunikacja interpersonalna” – 10 osób z 1 grupa x 16 g. ( 25-26.09.2009r.)
– „Budowanie partnerstw lokalnych” -10 osób z 1 grupa x 16g. (24-25.10.2009r.)

Wszelkie informacje na temat Projektu są na stronie: www.przerwijcisze.org
oraz pod tel. : Biura Projektu. 024 264 17 51

Marta Chojnowska

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × 4 =

Post comment