Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną. Na dokumenty czekamy do 5 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Prezesa Zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Rada Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” poszukuje kandydata na stanowisko prezesa zarządu Fundacji.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” powstała w 2005 r. na mocy porozumienia urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. W ramach konkursów grantowych wspiera najciekawsze inicjatywy płockich organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców Płocka, zainicjowała i prowadzi w Płocku pracę streetworkerów z dziećmi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, realizuje również projekty skierowane do placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Płocka. W ciągu 10 lat istnienia na realizację ponad 200 projektów dla płocczan przekazała ponad 2,6 mln zł.

Zakres obowiązków:

Koordynacja działań Fundacji, prowadzenie i rozliczanie projektów
Kierowanie pracą zarządu
Współpraca z Fundatorami, organizacja i prowadzenie spotkań wynikających z obowiązków statutowych,
Promocja działań Fundacji i jej Fundatorów,
Planowanie budżetu i strategicznych działań Fundacji w perspektywie rocznej i długofalowej,
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

Wymagane kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe
Dobra znajomość zagadnień prawnych związanych z funkcjonowaniem fundacji
Dobra znajomość zagadnień CSR i działalności charytatywnej
Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów
Umiejętności sprawnego komunikowania się, budowy zespołów, rozwiązywania problemów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych i przewodzenia zmianom
Sprawne posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi, korzystanie z Internetu i dostęp do różnych baz danych.
Znajomość środowiska płockich organizacji pozarządowych.
Znajomość podstaw finansowania organizacji pozarządowych, projektów i rozumienie głównych zasad księgowości.
Postawa pozytywnego myślenia, otwartości i tolerancji, „budowania mostów” i szukania kompromisowych rozwiązań.
Gotowość do pracy na tym stanowisku od 15 czerwca 2015 r.
Prosimy o składanie listów motywacyjnych i życiorysów drogą internetową na adres: koordynator@plock.eu do dnia 5 czerwca 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =

Post comment