„Fundujemy” – bo przyznajemy granty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w Płocku. W ramach projektu „Wakacje w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” postanowiła przyznać 6 grantów o łącznej wartości 59 965 zł. Dzięki tym pieniądzom, organizacje pozarządowe zaproszą do siebie i zorganizują atrakcyjne zajęcia dla blisko 300 dzieci. Pieniądze na realizację projektu pochodzą z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Większość projektów nasi beneficjenci zorganizują w lipcu. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna zaprosi dzieci na dwutygodniowe półkolonie do płockiego ogrodu zoologicznego. W tym samym czasie swój projekt zrealizuje także Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 2 w Płocku. Stowarzyszenie zaprosi do siebie osoby niepełnosprawne i zorganizuje im warsztaty artystyczne, rekreacyjno- sportowe i historyczno- kulturalne. Także w lipcu, AZS PWSZ Jutrzenka Płock zorganizuje tygodniowe wakacje z piłką ręczną dla dzieci w wieku 7- 10 lat. Kolejny nasz beneficjent, Parafialny Klub Sportowy Benedykt zaprosi dzieci na naukę jazdy konno i wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

W sierpniu, na „Wakacje z Latającym Kufrem” zaprosi dzieci z Podolszyc Południe Fundacja Na Horyzoncie. Sam koniec wakacji natomiast należeć będzie do Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Tańca IMPRESJA, które dla dzieci zorganizuje warsztaty taneczne.

Celem pierwszej edycji projektu „Wakacje w Płocku na wesoło” było stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia wakacji w Płocku poprzez organizację bezpłatnych i cyklicznych form spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania. Organizacje mogły wnioskować o granty w maksymalnej wysokości 15 000 zł. Przyjmując grant od Fundacji zobowiązują się także nie pobierać żadnych opłat od uczestników projektu oraz zgłosić formę wypoczynku do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Beneficjenci i nabór

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − siedem =

Post comment