Około 700 dzieci spędzi wesoło tegoroczne wakacje w Płocku dzięki organizacjom pozarządowym, które uzyskały dofinansowanie Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Blisko pół tysiąca z nich będzie miało zagospodarowany czas w ramach konkursu grantowego „Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”, a pozostała 200 osobowa grupa dzięki projektom finansowanym w ramach VIII edycji konkursu grantowego. Łącznie tylko na projekty wakacyjne Fundacja przeznaczy ponad 126 tys. złotych, które pochodzą od Fundatorów czyli PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins, Levi Strauss Fuondation, a także Gminy Miasto Płock.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka już po raz szósty dofinansowała grantami płockie organizacje pozarządowe na realizację projektów dotyczących organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacji. Spośród złożonych projektów dofinansowanie otrzymały cztery na łączną kwotę ponad 81 tys. zł.
W tym roku Fundacja wybrała do dofinansowania projekty zarówno realizujące cykliczne zajęcia, np. z zakresu robotyki, jak też regularne półkolonie z programem artystyczno-sportowym i językowym.

Nabór do projektów będzie prowadzony przez wyłonione w konkursie organizacje i rozpocznie się jeszcze w czerwcu. Dane kontaktowe do organizatorów zamieszczamy poniżej:

„Wakacje 2017 w Płocku na wesoło”. Dofinansowane projekty:

„Wakacyjne warsztaty sportowe z MUKS21 Płock”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 21 Płock
Projekt skierowany do 45 osób w wieku 7-15 lat, dotyczy organizacji zajęć sportowo – edukacyjnych w cyklu od poniedziałku do piątku w okresie od 10 do 14 lipca, w godzinach od 9.00 do 15.00. Zajęcia sportowe prowadzone będą na obiektach Zespołu Szkol Nr 2 w Płocku i obejmować będą naukę podstawowych zasad zakresu przepisów i gry w piłkę ręczną i koszykówkę, rozwój ogólnofizyczny, naukę podstawowej terminologii z języka angielskiego wykorzystywanej w piłce ręcznej i koszykówce.

KONTAKT: Dorota Stępniak tel. 24 364 06 91, muks21plock@vp.pl, zapisy: odbiór formularzy rekrutacyjnych w siedzibie organizacji (ul. Chopina 62, 09-402 Płock)

„Bibliobystrzaki na tropie”, Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek w Płocku
To oferta wypoczynkowo-kulturalna polegająca na szeregu zajęć stacjonarnych (robotyka dla 150 osób), odbywających się we współpracy i na terenie placówek Partnera-Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku (12 miejsc – filii bibliotecznych, Działu Zbiorów Audiowizualnych i Biblioteka dla Dzieci) oraz dwóch nocnych imprez plenerowych (Noc detektywów dla 60 osób) w ogrodzie Książnicy Płockiej i gmachu głównym.

KONTAKT i zapisy: Iwona Tyburska, Renata Kraszewska, Iwona Kosewska, tel. 24 268 00 36, metod@ksiaznicaplocka.pl

„NoveLato w Płocku”, Stowarzyszenie Człowiek Kultura
Projekt przewiduje organizację czasu wolnego podczas ferii letnich 2017 dla 150 dzieci w wieku 5-12 lat pozostających w tym okresie w Płocku, w formie 3 pięciodniowych turnusów. Każdy z nich odbędzie się w NoveKino Przedwiośnie w miesiącu lipcu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. Program turnusu przewiduje, cztery seanse w kinie dostosowane do wieku uczestników, zwiedzanie kina wraz z pokazem działania projektorów kinowych, spektakl teatralny dla dzieci, zwiedzanie Płockiego ZOO wraz z przewodnikiem i lekcją tematyczną, zwiedzanie stadionu Kazimierza Górskiego wraz z grami i zabawami na jego terenie, ponadto warsztaty o tematyce kina, teatru lalek wraz z pokazem form lalkowych, warsztatów aktorskich i wiele dobrej wspólnej zabawy przy grach terenowych i zabawach integracyjnych.

KONTAKT: Przemysław Jarzyński, tel. 515 199 244, zapisy: tel. 24 367 65 02, 24 367 65 00, czlowiekkultura@czlowiekkultura.pl

Stowarzyszenie Sensowni
Projekt dotyczy organizacji 4 turnusów zajęć sportowych, artystycznych, teatralnych, warsztatów rozwojowych oraz zabaw z psami dla 60 dzieci w wieku 5-16 lat. Na zakończenie projektu zorganizowany zostanie happening podsumowujący wakacyjne działania oraz prezentujący nowe umiejętności, które nabyli uczestnicy projektu. Poza warsztatami tematycznymi prowadzone będą zajęcia animacyjne z wychowawcą.

KONTAKT i zapisy: Marta Krasuska, tel. 793 794 340, sensowniplock@gmail.com

„Wakacje 2017 w Płocku na wesoło” to szósta edycja tego konkursu. W latach 2012-2017 Fundusz wsparł kwotą prawie 414 tys. zł 34 projekty, w których udział wzięło ponad 9,7 tys. dzieci z Płocka.

VIII edycja konkursu grantowego. Dofinansowane projekty, które odbędą się w trakcie wakacji:

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki – Płockie Warsztaty Muzyczne i Produkcji Teledysków. Projekt zaadresowany do płocczan w wieku 15-25 lat, chcących doskonalić własne umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz produkcji teledysków. Nagrany zostanie teledysk dla wybranego zespołu z Płocka.
Kontakt i zapisy: ul. Królewiecka 15 Płock, tel. 24 268 90 70, www.rockoweogrodki.com.pl
Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego – Warsztaty sportów ulicznych, takich jak parkour, breakdance oraz street workaout. Program aktywności fizycznej skierowany jest do wszystkich zainteresowanych niekonwencjonalnymi formami spędzania czasu wolnego w przestrzeni miejskiej, w szczególności dzieci starszych i młodzieży.
Kontakt i zapisy: Adrian Fabrykiewicz, tel. 517 926 694
Stowarzyszenie Akademia Praktyki i Innowacji – Szkółka Wakeboardowa. Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat w zakresie upowszechniania kultury fizycznej jaką jest wakeboard (w tym lekcje i zajęcia z instruktorami, pokazy wakeboardingu i , pokazy filmowe oraz gry zespołowe).
Kontakt i zapisy: biuro@wakepark.eu , tel. 513 317 671

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 6 =

Post comment