Uroczystość ogłoszenia Laureatów XI i V edycji konkursu grantowego

Fundusz Grantowy sfinansuje, a Ty skorzystaj.  Ruszają kolejne projekty dla płocczan.   Czternaście inicjatyw organizacji pozarządowych oraz sześć projektów opracowanych przez osoby indywidualne i grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe z Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Łącznie dwadzieścia grantów udzielonych na realizację projektów dla płocczan, umożliwi organizację inicjatyw służących m.in. podniesieniu kompetencji u dzieci, rodziców i…

Uroczystość ogłoszenia XI i V edycji konkursu grantowego

W dniu 26 października 2022 r. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprosił organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów służących mieszkańcom Płocka. To już XI edycja konkursu, w której zostaną przyznane finanse organizacjom pozarządowym oraz V edycja w ramach, której środki finansowe otrzymają osoby indywidualne i podmioty…