Delegacja z Ukrainy i Białorusi przebywa w Polsce na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego. Do Polski przyjechali przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów , biznesu i partnerzy społeczni współpracujący z organizacjami na poziomie lokalnym. Przez tydzień poznają pracę III sektora w Polsce.

W Płocku goście odwiedzili Fundację „ Fundusz Grantowy dla Płocka” . Podczas spotkania zapoznali się z takimi inicjatywami jak Miejskie Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i model partnerstwa publiczno- prywatnego, jakim jest Fundacja. By dowiedzieć się jak w praktyce wygląda życie NGO , w jaki sposób piszą projekty i starają się o pieniądze na działalność, na zaproszenie Fundacji „ Fundusz Grantowy dla Płocka” pracę swojej organizacji przedstawiło Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „ De Facto”, które w ramach II edycji konkursu grantowego otrzymało 9800 zł. na projekt „ Daisy- to w ogóle nie znaczy stokrotka”.

Gości najbardziej interesowało, w jaki sposób organizacje zdobywają pieniądze na swoją działalność, w jaki sposób Fundacja pozyskuje środki finansowe, jakie są procedury związane z przyznawaniem grantów i jak rozlicza projekty.

Fundacja im. Stefana Batorego w ramach programu Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej w tym roku organizuje trzy wizyty studyjne dla partnerów białoruskich i ukraińskich. Kolejna planowana jest na jesień tego roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pięć × dwa =

Post comment