Do końca października organizacje pozarządowe mają czas na złożenie sprawozdań finansowych z wykonanych projektów.

Druga edycja konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” małymi krokami zmierza do końca. Wszyscy grantobiorcy projekty powinni zakończyć i rozliczyć do końca października 2008 r.

Druga edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na ogłoszony w październiku ubiegłego konkurs ogółem wpłynęło 48 projektów. Proces decyzyjny ( najpierw sprawdzenie wniosków pod kątem formalnym przez Zarząd, potem ocena Rady Programowej i Rady Fundacji) trwał do końca roku. Zarząd w oparciu o opinie wydane przez inne organy Fundacji postanowił przyznać 28 grantów na łączną kwotę 312 345 zł. Z grantu jednak zrezygnowała jedna z organizacji – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Akceptacja” na kwotę 13 000 zł. Suma przyznanych grantów w II edycji zamknęła się więc kwotą 299 345 zł.

Wszystkie granty, jakie przyznaliśmy płockim organizacjom pozarządowym podzieliliśmy na 2 lub 3 transze. Dla przejrzystości przepływu pieniędzy organizacje otwierały też specjalne subkonta tylko dla finansowanego przez Fundację projektu. Przelew ostatniej transzy dofiinansowania uzależniony jest od rozliczenia się z całości przyznanej kwoty. Podstawą są tu dokumenty finansowe- faktury, które organizacje muszą przynieść razem ze sprawozdaniem merytorycznym. Kopie faktur zostają w Fundacji, podpisane przez Zarząd Fundacji oryginały trafiają z powrotem do grantobiorcy.

Spośród wszystkich 28 projektów, które otrzymały dofinansowanie w II edycji, swój finał ma już 8 ( Organizacje rozliczyły się sprawozdaniem merytorycznym i finansowym, na ich konta wpłynęła też ostatnia transza dofinansowania)

1. Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzymało 4 000 zł. na zakup materiałów malarskich do organizacji Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Płock w obrazach”. Plener odbył się na początku lipca, powstało ponad 40 obrazów, które w połowie sierpnia oglądać będzie można na wystawie w płockim Ratuszu.

2. Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana zorganizowało „Dziecięce Spotkania Skrzypcowe im. Prof. Mirosława Ławrynowicza. Grand Prix konkursu zdobyła 10- letnia Emilia Jarocka z Białegostoku. Konkurs zgromadził w Płocku 46 uczniów szkół muzycznych z całej Polski. Fundacja wsparła organizację konkursu kwotą 17 693,21 zł.

3. Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” zorganizowała w Płocku kurs języka migowego. Kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w sumie ukończyło go ponad 50 osób. Kurs prowadzili wykładowcy z Polskiego Związku Głuchych w Łodzi. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” organizację kursu wsparła kwotą 10 000 zł.

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” w ramach projektu „Autyzm to nie wyrok”- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób z autyzmem i ich rodzin indywidualną terapią objęło dzieci autystyczne. Fundacja na konto Stowarzyszenia przelało 9 000 zł.

5. Związek Harcerstwa Rzeczypospilitej Okręg Mazowiecki zorganizował w Płocku Zlot z okazji Dnia Myśli Harcerskiej „ Niech Twym Bratem będzie każdy”. W zlocie wzięło udział ponad 120 osób. Za pieniądze Fundacji udało się zorganizować warsztaty teatralne dla harcerzy i podopiecznych DPS-u przy Krótkiej, wystawić przedstawienie teatralne, zrobić smycze i wyszyć plakietki. Grant- 5650 zł.

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego Chóru Chłopięcego „Pueri Cantores Plocenses” otrzymało grant w wysokośc 10 500 zł. Pieniądze Fundacja przyznała na warsztaty muzyczne dla chórzystów. W ramach projektu „ Teraz na Wschód- Konfrontacje 2008”, chór wyjechał na Festiwal do Moskwy. Ze zmagań z prawie setką chórów z całego świata chórzyści przywieźli dwa drugie miejsca.

7. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało grant w wysokości 5 000 zł. na projekt „Wopr szkoli, pomaga, ratuje i wchowuje”. W ramach projektu zakupił specjalistyczną odzież zimową i przeprowadził szkolenie z zakresu ratownictwa zimowego.

8. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyło cykl spotkań pod hasłem „Zdrowe starzenie się” W ramach przyznanego grantu ( 7595 zł.) zorganizowano cykl spotkań z lekarzami- psychologiem, onkologiem, dietetykiem, geriatrą, urologiem, okulistą, kardiologiem i ortopedą. Słuchacze Uniwersytetu ( 60 osób)mogli też dwa razy w tygodniu brać udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Wszystkie projekty w II edycji konkursu realizowane były w cyklu 10- miesięcznym. Powinny więc być rozliczone do końca października.

Trwają

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzi Dom Dziennego Pobytu , Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex organizuje domową rehabilitację dla osób chorych na SM, swój warsztat doskonali kabaret „Układ Koleżeński” działający przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na obóz letni własnie wyjeżdżają dzieciaki z Parafialnego Klubu Sportowego „Imielnica”, a na plener filmowy w góry studenci z koła filmowego przy Politechnice Warszawskiej w Płocku, Stowarzyszenie Teatr Per Se prowadzi Dyskusyjny Klub Teatralny, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” opracowało bazę danych dzieci niewidomych w Płocku i na ich potrzeby stworzyło pomoce dydaktyczne dla szkół, Polski Czerwony Krzyż organizuje akcje dla krwiodawców, Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki organizuje warsztaty muzyczne dla młodzieży, Fundacja Odnowy Zabytków Płocka Imienia Bolesława Krzywoustego odnawia trzy starodruki Biblioteki Zielińskich w Płocku, po przerwie wakacyjnej do pracy wróci Deltaklub „U Koryfeusza” , w którym szlifować swoją wiedzę mogą najzdolniejsi płoccy humaniści, Parafiany Klub Sportowy Benedykt kończy zajęcia rekreacyjno- terapeutyczne jazdy konnej, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Noclegownia dla Kobiet doposażyły świetlicę dla dzieci, podopieczny Stowarzyszenia Pomocy z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” korzystają z terapii w Sali Doświadczenia Świata, Klub Sportowy Falcon prowadzi nabór na kurs tańca latynoamerykańskiego, Stowarzyszenie „Kolory Życia” na Rzecz Osób Niepełnosprawnych orgznizuje obóz nad Soliną, a na rynku wydawniczym w Płocku ukazała się monografia „Z dziejów budownictwa w Płocku” autorstwa Włodzimierza Serafimowicza i Bogumiła Trębali.

Kiedy będzie III edycja? Według wstępnych założeń chcemy ją zorganizować na przełomie roku. Wcześniej jednak chcemy poprosić płockie organizacje pozarządowe o udział w badaniu ankietowym, które pomóc ma nam celniej odpowiadać na ich potrzeby.

Do tej pory Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach II edycji wypłaciła już organizacjom ponad 215 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × pięć =

Post comment