Wręczyliśmy uroczyście granty i ogłosiliśmy projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych miesięcy w Płocku. Dzięki środkom z Fundacji, płocczanie w różnym wieku będą mogli skorzystać bezpłatnie m.in z zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, teatralnych, tanecznych czy muzycznych.

Niemal 300 000 zł zostanie przeznaczonych na 32 projekty, które zostaną realizowane w ramach IX edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych oraz w III edycji konkursu adresowanego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych. To największa liczba projektów, jakie nasza Fundacja sfinansuje w dotychczasowej historii udzielania grantów. Zdaniem oceniających decyzja o wspieraniu tak licznej grupy pomysłodawców świadczy o rosnącej, jakości wniosków oraz kreatywności twórców.

Sfinansujemy 32. projekty, które będą realizowane dla mieszkańców miasta przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne.  Środki finansowe – dzięki którym możliwa będzie realizacja pomysłów płocczan – przekazał PKN ORLEN, Levi Strauss oraz Basell Orlen Polyolefins.

Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur instytucji, czyli trzyosobowy Zarząd, jedenastoosobową Radę Programową i finalnie przez pięcioosobową Radę Fundacji. Wiele spośród 45 złożonych wniosków uzyskało pozytywne rekomendacje, a tylko część z nich nie uzyskała pozytywnej akceptacji, dlatego też do dofinansowania skierowana została rekordowa liczba projektów.

Środki z Funduszu Grantowego pozwolą m.in. na zabezpieczenie i upowszechnianie dziedzictwa narodowego Biblioteki im. Zielińskich TNP, czyli renowację zabytkowych i niezwykle cennych książek, które po digitalizacji zostaną upowszechnione czytelnikom. Wsparcie lokalnych projektów to również możliwość organizacji żywych lekcji historycznych połączonych ze zwiedzaniem Muzeum Diecezjalnego. To także warsztaty dla rodziców i nauczycieli rozwijających kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wśród licznych pomysłów dla płocczan ciekawie zapowiadają się także warsztaty animacji twórczej dla młodzieży, która w efekcie będzie tworzyła film metodą poklatkową. Z kolei wielopokoleniowe rodziny i osoby samotne będą miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach rękodzielniczych np. z ceramiki, filcowania czy tworzenia drewnianych zabawek. Interesujący pomysł dotyczący integracji rodzin zastępczych z Płocka oraz kampanii społecznej dotyczącej sprawowania nad dziećmi pieczy zastępczej oraz poszerzaniu wiedzy to kolejny projekt, który podniesie świadomość na temat zaburzeń takich jak FAS, ADHD, Asperger. Osoby prowadzące rodziny zastępcze i adopcyjne będą miały możliwość wzbogacenia swojej wiedzy dotyczącej sprawowania świadomej opieki. Dzieci z rodzin zastępczych będą miały natomiast możliwość zapoznania się, rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, poznania nowych miejsc, wzięcia udziału w różnych zajęciach i warsztatach terapeutycznych. Wśród licznych projektów są także adresowane do osób starszych. I tak np. powstanie Klub Seniora „Szansa” na osiedlu Łukasiewicza, odbędą się lekcje strzelania sportowego, a także projekt „Na polską nutę – śpiew łączy pokolenia”, który został przygotowany z myślą o seniorach w celu zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu i kulturalnemu. Wsparcie z Fundacji umożliwi również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej udzielania pomocy najbardziej potrzebującym osobom znajdującym się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Zdjęcia z uroczystości możecie obejrzeć tutaj.

Lista organizacji i wnioskodawców indywidualnych, którym przyznano grant.

 

                                                                                Organizacje pozarządowe
WnioskodawcaTytuł projektu
Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w PłockuOrganizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych „Dreamnight at the Zoo – Wieczór marzeń w Zoo 2019”
Stowarzyszenie Człowiek Kultura Nasze muzeum jest żywe
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek Z szansą na sukces
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola”Głos zza krat
Płocka Akademia Rękodzieła RĘKA W RĘKĘ czyli rodzinne warsztaty rękodzielnicze
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji PłockiejKlub Seniora „Szansa”
Towarzystwo Naukowe Płockie Zabezpieczanie i upowszechnianie dziedzictwa Biblioteki im. Zielińskich TNP
Płocki Klub Karate Kyokushinkai Fundusz Grantowy dla Płocka pomoże wyrwać z sieci wszystkie dzieci
Klub Strzelecki „Grot” Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży oraz osób dorosłych
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja Projekt edukacyjny Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Pozaformalnej
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS”Porozmawiajmy szczerze
Fundacja RykowskoV Bieg Mikołaja
Stowarzyszenie PetroklezjaPsychodrama i terapia śpiewem. Warsztaty dla młodzieży
Regionalne Centrum Edukacji EkologicznejPszczeli świat
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”Miś Doremiś
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – BorowiczkachPierwsza pomoc – ważna sprawa
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca”Rozwój i integracja rodzin zastępczych w Płocku
Uczniowski Klub Sportowy LasotczakPodróże do wiedzy …
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox SingersNa polską nutę – śpiew łączy pokolenia
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe4 minuty

 

Osoby indywidualne i grupy nieformalne
WnioskodawcaTytuł projektu
Justyna WiśniewskaAngielskie podróże – te małe i duże
Joanna KrysztoforskaRobotyka na wesoło
Seweryn JakubiakPoznaj świat robotów
Marcin Radomski2. Bieg w Swetrze
Barbara Sawicka i grupa nieformalna „Aktywni seniorzy”Aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu
Stanisław AdlewskiKoncert z okazji 55-lecia Osiedlenia się Romów w Płocku
Julia ChromiecWariacje filcowania
Marzenna MatkowskaNaucz mnie Mamo, naucz mnie Tato
Karolina SpychalskaJoga dla dzieci
Kamila Formańska-ZimońZdrowi Płocczanie
Eliza ŁabarzewskaWATA 2 – warsztaty animacji twórczej dla młodzieży
Magdalena Sikorska-TokarskaAkademia rysunku dla dorosłych

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × 1 =

Post comment