Gratulujemy pomysłów i wierzymy, że pieniądze, które otrzymujecie zostaną wydane w najlepszy z możliwych sposobów- mówili beneficjentom V edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” Fundatorzy Fundacji.

Zaraz za gratulacjami poszły symboliczne „czeki”, które laureatom wręczyli: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji, Jerzy Nowaliński Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Członek Rady Fundatorów, Leszek Kurnicki Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu i Komunikacji w PKN ORLEN S.A. oraz Joanna Kaczmarska kierownik ds. kadr w Fabryce Levi Strauss, reprezentująca Darczyńcę V edycji Levi Strauss Foundation. Fundacja Levi Straussa przekazała bowiem na realizację V edycji konkursu 50 000 USD. Pieniądze te, połączone z darowiznami Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz BOP pozwolą już wkrótce zamienić symboliczne „czeki” na prawdziwe pieniądze, które beneficjentom konkursu wypłacimy zaraz po podpisaniu umów.

W ramach V edycji konkursu grantowego do biura Fundacji wpłynęło 59 wniosków. Weryfikację formalną przeszły 52 projekty, które pod względem formalnym oceniła Rada Programowa na spotkaniu 4 stycznia, oraz 9 stycznia Rada Fundacji. Na podstawie obu opinii, ostateczną decyzję o przyznaniu 23 grantów na łączną sumę 266 509 zł podjął zarząd.

W V edycji konkursu grantowego dodatkowe punkty podczas oceny otrzymały projekty związane z organizacją czasu wolnego dzieciom i młodzieży, a także skierowane do osób w wieku 60+. Pod uwagę braliśmy również jakość wniosku, a także oddziaływanie społeczne projektu.

Laureaci konkursu mają teraz dwa tygodnie na podjęcie decyzji o przyjęciu grantu. Jeśli postanowią projekt realizować podpiszemy umowę i rozpoczniemy współpracę. Czas na ostateczne zakończenie projektów i rozliczenie dofinansowania upłynie w listopadzie.

Lista beneficjentów

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzynaście − 4 =

Post comment