Beneficjenci tegorocznej edycji konkursu grantowego otrzymają prawie 230 tys. zł na realizację 22 z 51 zgłoszonych projektów. Na budżet Funduszu w tym roku złożyły się darowizny Fundatorów PKN ORLEN (150 tys. zł), Basell Orlen Polyolefins (50 tys. zł) jak również Darczyńcy – Levi Strauss Foundation(ponad 164 tys. zł).

Podczas uroczystości, która w poniedziałek 12 lipca, odbyła się w Auli Urzędu Miasta Płocka beneficjentom IV edycji konkursu grantowego symboliczne czeki wręczyła Rada Fundatorów: Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka, Karol Marek Sęp- Wiceprezes , Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Beata Karpińska, z ramienia PKN ORLEN S.A. zastępująca Marka Serafina- Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii. Fundatorom towarzyszyła Silvia Raccagni i Joanna Kaczmarska z firmy Levi Strauss & Co., która w tym roku zyskała status Darczyńcy Fundacji wspierając fundusz IV edycji konkursu grantowego kwotą 50 000 USD (164 140 PLN).

„Działanie na rzecz społeczności, w otoczeniu której prowadzimy działalność biznesową stanowi integralną część naszego dziedzictwa i podstawę biznesu” mówi Dorota Gutkowska, Prezes Zarządu Levi Strauss Poland sp. z o.o. oraz członek zarządu Fundacji Levi Strauss. ” Aby wspierać zrównoważony rozwój społeczności lokalnej, ustanowiliśmy specjalny fundusz dla Płocka, jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli ponownie przeznaczyć 50 000 dolarów, aby dalej kontynuować istotne zmiany skupiając się głównie na współczesnych problemach i wydarzeniach.” Warto wspomnieć, iż Levi Strauss & Co. był również aktywnym Partnerem poprzednika Fundacji – Funduszu Grantowego dla Płocka.

Zainteresowanie IV edycją konkursu grantowego było bardzo duże. Przyjęliśmy 51 projektów. Dwa wnioski nie spełniały wymogów formalnych, do oceny merytorycznej Zarząd przekazał więc 49 projektów. Po ich wnikliwych analizach, opiniowaniu przez Radę Programową i Radę Fundacji, Zarząd 21 czerwca 2010 r. postanowił przyznać 22 granty na łączną sumę 229 343 zł.

W opiniowaniu wniosków Rada Programowa, Rada Fundacji oraz Zarząd przede wszystkim brali pod uwagę wpływ projektu na zrównoważony rozwój Płocka, sposób pozyskiwania funduszy oraz innowacyjność. Jednym ze wskazań było także równomierne rozłożenie środków na wszystkie kategorie inicjatyw – a więc projekty związane z podwyższaniem poziomu wykształcenia płocczan, podniesieniem poziomu opieki społecznej, kultury i sportu.
Z uwagi na fakt, iż Fundacja nie zdecydowała się rozdysponować całości zakładanej na IV edycję kwoty, na wniosek Rady Programowej oraz Rady Fundacji podjęta została decyzja o ogłoszeniu dogrywki!

„Czekamy na nowe projekty, wpisujące się w cele statutowe Fundacji. Na wnioski czekamy do 15 sierpnia tego roku. Liczymy na kreatywność w zakresie nie eksploatowanych dotychczas przez wnioskodawców obszarów jak na przykład rozwój przedsiębiorczości. We wrześniu mamy nadzieję przyznać kolejne granty na ciekawe i nowatorskie inicjatywy – zapowiada Prezes Zarządu Fundacji, Iwona Tandecka.

Zgodnie z Kryteriami konkursowymi przyjętymi przez Radę Fundacji , organizacje, które otrzymały granty, powinny w ciągu 2 tygodni zdecydować o przyjęciu lub odrzuceniu dofinansowania i o tym fakcie pisemnie poinformować władze Fundacji. Beneficjenci rozliczają się z Fundacją na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Realizacja projektów nie może przekroczyć 10 miesięcy. Ostateczne sprawozdania powinny wpłynąć do biura Fundacji do 30 kwietnia 2011 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × 2 =

Post comment