Wszystko za sprawą Stowarzyszenia Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod Brzozami” i Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Stowarzyszenie powstało w maju tego roku i od razu ruszyło z nową inicjatywą – złożyło dwa wnioski w IV edycji konkursu grantowego. Fundacja natomiast uznała, iż warto przekazać pieniądze na projekt promujący sport wśród dzieci i przyznała na jego realizację 4300 zł.

Jesteśmy pełni optymizmu, że projekt uda się zrealizować zgodnie z założeniami- mówi Ewa Machała Prezes Stowarzyszenia. Cieszymy się, że już na starcie otrzymaliśmy dotację, ale ponieważ nie otrzymaliśmy pełnej wnioskowanej kwoty, wrzesień dajemy sobie na pozyskanie dodatkowych środków. Już mamy umówione rozmowy z dyrekcją szkoły, potencjalnymi darczyńcami, podczas rozpoczęcia roku szkolnego apelować o pomoc będziemy także do rodziców – dodaje z werwą prezes Stowarzyszenia. Igrzyska szkolne mają ruszyć w październiku i ten termin z całą stanowczością chcemy dotrzymać!

„Igrzyska Sportowe pod Brzozami” to projekt zakładający promocję sportu wśród wszystkich uczniów szkoły. W miesiącach od października do kwietnia 2011 r. będą rozgrywane turnieje we wszystkich oddziałach (klasy I-VI) między poszczególnymi klasami w różnych dyscyplinach sportowych (lekkoatletyka, ringo, siatkówka, dwa ognie, badminton, tenis stołowy, unihokej, wyścigi rzędów, piłka nożna). Każdy mecz, w każdym miesiącu, będzie trwał ok. 30 minut. W każdej z grup też, mecze będą odbywały się systemem „każdy z każdym”. Łącznie w każdym miesiącu zostaną rozegrane 42 mecze. Jest to około 1260 minut w miesiącu, co w przeliczeniu na godziny lekcyjne wynosi 28 godzin. Igrzyska zakończy uroczysty piknik połączony z wręczeniem nagród. Wręczenia dokonają znani sportowcy z Płocka.

Uczestnikami tego przedsięwzięcia będą wszystkie dzieci uczęszczające do SP Nr 12 w Płocku, czyli blisko 400 osób. Wszystkie zajęcia sportowe zostaną zorganizowane w czasie wolnym, po zakończeniu obowiązkowych lekcji.

Na realizację projektu Fundacja przyznała 4300 zł. Grant przeznaczyliśmy na zakup sprzętu sportowego, materiałów biurowych oraz nagród dla uczestników Igrzysk.

W IV edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła kwotą 229 343 zł realizację 22 projektów. Na budżet konkursu złożyły się darowizny Fundatorów – PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz darowizna Złotego Darczyńcy Fundacji Levi Strauss Foundation.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jedenaście − 4 =

Post comment