Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku zakupiła iPady. Dzięki nowoczesnym aplikacjom uczniowie mogą przygotowywać nowatorskie prezentacje, nagrywać ilustrujące je filmy, generować obrazy 3D i w interesujący sposób przedstawiać je rówieśnikom. Prezentacje łączą w sobie wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów, np.: historii, geografii, matematyki, j. polskiego i j. angielskiego. Uczeń jest w centrum uwagi – jest pomysłodawcą, twórcą i prezenterem.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”.

Sponsor konkursu:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × trzy =

Post comment