Stowarzyszenie „Kolory Życia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji organizuje konkurs fotograficzny oraz czeka na zgłoszenia kandydatów, którzy za pomoc osobom niepełnosprawnym powinni zostać uhonorowani statuetką JESTEŚ PRZYJACIELEM!

JESTEŚMY RAZEM” – edycja II
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

to nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Kolory Życia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Oddział Miejsko-Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku, oraz Kapitułę Statuetki „Jesteś Przyjacielem”.

Partnerem projektu jest Urząd Miasta Płocka, Gazeta Wyborcza Płock i Radio Katolickie Płock.

W ramach projektu zrealizowany zostanie:
Konkurs fotograficzny pn. „Jesteśmy razem” kierowany do osób niepełnosprawnych z terenu miasta Płocka, które wykonają amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym i rodzinnym . Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, jako kreatywnych autorów w przypadku zdjęć wykonywanych przez nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie z fotografią. Najlepsze prace będą nagrodzone.
Spotkanie integracyjne „Jesteśmy razem – Razem łatwiej iść przez życie” , którego celem będzie wspólna integracja oraz aktywizacja do działań mających między innymi na celu poprawę warunków życia tej grupy społecznej jakimi są osoby sprawne inaczej. Naczelnym celem spotkania jest integracja osób niepełnosprawnych z osobami, dla których los niepełnosprawnych jest nieobojętny. W tym przypadku będą to osoby wyróżnione statuetką „Jesteś przyjacielem” . Kolejnym istotnym celem ww. przedsięwzięcia jest okazanie uznania, wsparcia oraz dostarczenie wspólnych chwil radości osobom, które na co dzień opiekują się ludźmi niepełnosprawnymi, a których trud nie zawsze jest dostrzegany i należycie doceniany. Jednakże najważniejszym elementem takiego spotkania będzie możliwość wspólnego przeżywania radosnych chwil, które być może przyczynią się do usunięcia kolejnych barier i stereotypów związanych z niepełnosprawnością. Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego i wręczenia nagród.
Organizacja wystawy fotograficznej zawierającej nagrodzone i wyróżnione fotografie.

Gala wręczenia Statuetki „Jesteś Przyjacielem” odbędzie się w niedzielę, 2 grudnia 2012 roku w płockiej Katedrze, podczas uroczystej Mszy Św. o godz. 10.00, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Bp. Romana Marcinkowskiego.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UCZESTNICTWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ ICH RODZINY, ASYSTENTÓW I PRZYJACIÓŁ

W załączeniu:
1. Regulamin konkursu fotograficznego „Jesteśmy Razem”
2. Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatur do wyróżnienie Statuetką „Jesteś przyjacielem”

W imieniu organizatorów

Hanna Makówka
Prezes Stowarzyszenia
„Kolory Życia”
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

tel. 504 107 883
meil:hanna.makowka@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jeden × 4 =

Post comment