1

Fundacja wsparła terapię dzieci niepełnosprawnych w Sali Doświadczania Świata.

Kolejny projekt II edycji konkursu grantowego zakończony. Do rozliczenia przygotowuje się Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”, które wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Płocku , od początku roku dzięki dofinansowaniu Fundacji prowadziło program „Krok do przodu”- wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata”. W sumie terapią objęliśmy około 50 dzieci do 15 roku życia- mówi prezes Stowarzyszenia Mirosława Klinger.

Kompleksową terapią Stowarzyszenie objęło dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością umysłową lub złożoną- zespołem Downa, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zanikiem mięśni, autyzmem, ADHD, zaburzeniami widzenia i słuchu. W Sali Doświadczania Świata dzieci doskonaliły funkcjonowanie własnych zmysłów i uczyły się jak reagować na różne bodźce. Korzystały z łóżka wodnego z podkładem muzycznym by nauczyć się poczucia własnego ciała, duże, wyświetlane obrazy uczyły skupiać wzrok, terapeuci wykorzystywali też np. kabiny lustrzane, ale i i misy z piaskiem lub kasztanami. Każde dziecko na początku zajęć przeszło badanie psychologiczne, w którym uczestniczył też rodzic- mówi Mirosława Klinger. Potem, późniejsze spotkania z psychologiem pozwalały monitorować efekty terapii i ją modyfikować w zależności od postępów i indywidualnych potrzeb dzieci. Z dziećmi oprócz psychologa i pedagoga specjalnego pracował też logopeda. Zajęcia odbywały się raz lub dwa razy w tygodniu, na tyle często, na ile pozwalały możliwości Stowarzyszenia, ale i potrzeby dziecka. Rodzice otrzymywali też wskazówki jak uzupełnić terapię pracą w domu.

Mimo, że zakończył się projekt finansowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Sala Doświadczania Świata dalej pracuje. Terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi, tyle, że teraz program finansujemy ze środków własnych i TPD- mówi Klinger. Ideałem byłoby, gdyby każde dziecko, które tego potrzebuje, mogło liczyć na terapię trzy razy w tygodniu. Na razie jednak, ze względu na finanse i możliwości Sali, która wymaga doposażenia , jest to niemożliwe.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na realizację programu „Krok do przodu”- wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata” w II edycji konkursu grantowego przyznała Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” 19 800 zł. Pieniądze przyznaliśmy na opłacenie pedagogów specjalnych, logopedy i psychologa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 3 =

Post comment