Ruszyły finansowane przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Zajęcia organizuje Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”.

W III edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” wsparła terapię dzieci niepełnosprawnych kwotą 21 600 zł. , którą przyznaliśmy na opłacenie honorarium pedagogów specjalnych, psychologa i logopedy.

Dzięki wsparciu Fundacji, rehabilitacją w Sali Doświadczania Świata, Stowarzyszenie objęło pięćdziesięcioro niepełnosprawnych dzieci – z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem wczesnodziecięcym i innymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Każde dziecko, jakie do nas trafia, jest na początku diagnozowane przez psychologa, potem , wspólnie z terapeutami, układamy dla niego indywidualny plan zajęć- mówi Prezes Stowarzyszenia Mirosława Klinger. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata są często też uzupełniane rehabilitacją ruchową i zajęciami z logopedą.

Co ma dać terapia w Sali? Przede wszystkim nie dopuścić do pogłębiania się dysfunkcji. Poprzez zajęcia dzieci nauczą się wykorzystywać w pełni potencjał rozwojowy, jakim dysponują w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji, terapia ma wzmocnić aktywność społeczną, poznawczą i komunikację dziecka. Wyświetlane na ścianach bajkowe obrazy nauczą koncentracji, usystematyzują pewne pojęcia związane z porami roku, czy domem, łóżko wodne nauczy świadomości własnego ciała. W Sali , w cichej, intymnej atmosferze, w terapii z dzieckiem uczestniczy również rodzic. Zajęcia trwają od 45 do 60 minut. Terapeuta stosuje zasadę podążania za dzieckiem. Każde zajęcie, jego przebieg i obserwacje terapeuty są odnotowane w teczce dziecka.

Zajęcia dofinansowane przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” potrwają do końca października.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” w III edycji konkursu grantowego wsparła Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” kwotą 21 600 zł. na realizację projektu „Potrafię coraz więcej” – wczesna stymulacja rozwoju dzieci niepełnosprawnych z wykorzystaniem Sali Doświadczania Świata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedemnaście − 13 =

Post comment