Ruszył Klub Teleinformatyczny dla osób bezrobotnych!

Klub mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ulicy Wolskiego. Zajmuje pokój nr 16 na parterze. Mieliście duże szczęście, że wystartowaliście z pomysłem teraz, jeszcze pół roku temu bowiem mielibyśmy problem ze znalezieniem wolnego pokoju – mówił podczas otwarcia Mariusz Krzyżaniak dyrektor płockiego MOPS-u do przedstawicieli Stowarzyszenia bezrobotnych i osób pracujących na rzecz bezrobotnych „Concordia” , które projekt realizuje. To dobry pomysł, nasi pracownicy mogą potwierdzić, jak wielki problem z poszukiwaniem ofert pracy w Internecie, czy też sporządzeniem wersji elektronicznej dokumentów aplikacyjnych z powodu braku odpowiedniego sprzętu mieli nasi podopieczni- dodał dyrektor Krzyżaniak.

To nasz pierwszy projekt, jesteśmy bardzo młodym stowarzyszeniem- podkreślała Małgorzata Bednarska prezes „Concordii”. Ruszyliśmy , bo otrzymaliśmy grant w konkursie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Za pieniądze Fundacji Stowarzyszenie zakupiło dwa komputery, opłaci także honorarium informatyka, który dwa razy w tygodniu udzielał będzie bezpłatnych porad osobom poszukującym pracy. W imieniu Fundatorów Fundacji, a więc PKN ORLEN S.A. , Basell Orlen Polyolefins a także Urzędu Miasta Płocka, gratulacje organizatorom Klubu Teleinformatycznego złożyła Iwona Tandecka prezes Zarządu Fundacji. Gratuluję pomysłu, mam nadzieję że przełoży się na dwa wymierne sukcesy- Stowarzyszenie nabędzie doświadczenia i wypłynie na szerokie wody, a osoby korzystające z usług Klubu znajdą zatrudnienie.

W Klubie Teleinformatycznym osoby bezrobotne mogą korzystać z czterech stanowisk komputerowych – dwóch użyczonych przez MOPS i dwóch zakupionych dzięki grantowi, przyznanemu przez Fundację. Klub pracuje codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki , dyżurować tu będzie informatyk, w pozostałe dni dyżury podzielono między członków Stowarzyszenia i wolontariuszy. – mówi Osoby, które przyjdą do Klubu, będą mogły samodzielnie, bądź przy naszej pomocy, poszukać ofert pracy w sieci, skorzystać z poczty elektronicznej, przygotować dokumenty aplikacyjne i je wydrukowaćPrezes Bednarska. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie.

W III edycji konkursu grantowego Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” na projekt Nowoczesna droga do pracodawcy Stowarzyszeniu bezrobotnych i osób działających na rzecz bezrobotnych „Concordia” przyznała grant w wysokości 12 720 zł. z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów i honorarium dla informatyka, który będzie udzielał bezpłatnych porad osobom poszukującym pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 3 =

Post comment