Projekt dotyczy powołania do istnienia Klubu Seniora „Szansa” przy ul. Kossobudzkiego 10 w  Płocku. W klubie spotykają się Seniorzy z dzielnicy Łukasiewicza i miasta Płocka, odbywają się tam warsztaty terapii zajęciowej (plastyczne, muzyczne, treningi pamięci oraz gimnastyka).

Radość, zaangażowanie, poczucie wspólnoty; najpełniej realizowane cele oddaje wiersz pt.: „Klub Szansa”

W naszym klubie "Szansa" dobrze się czujemy, 
Toteż chętnie tutaj przychodzić będziemy. 
Wszak my nie możemy w domach się zaszywać. 
Idziemy do ludzi by z nimi przebywać. 

Tutaj mamy szansę jak nazwa wskazuje, 
Samo wyjście z domu nas mobilizuje. 
Zapomnieć o troskach, które nas nurtują, 
Rozmawiać o sprawach, które nas budują. 

Robiąc te ozdoby, my się tym bawimy, 
O naszych chorobach wtedy nie myślimy. 
Panie terapeutki bardzo się starają, 
Ukryte talenty tu w nas odkrywają. 

Naszą skromną twórczość bardzo doceniamy,
Więc z wielkim zapałem pracy się oddamy, 
Możemy tu także pomagać i sobie, 
Poprzez dobre słowo, które się wypowie. 

Bo nasz uśmiech, czy życzenia, 
W stokroć milszy się zamienia,
I powraca do nas jeszcze,
Lecz zmieniony jest na LEPSZE... 

                              Teresa Huczek 

                Płock, marzec 2019

Projekt skierowany jest do Seniorów 60+, aby zapobiegać ich marginalizacji i izolacji społecznej. Pomysłodawcą i realizatorem jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich  w Płocku. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach IX edycji konkursu grantowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 14 =

Post comment