Kolejni z niemal 600 uczniów, którzy będą mogli się kształcić w płockich szkołach podstawowych korzystając z tabletów, otrzymają urządzenia. Urządzenia pojawią się w miejsce książek, odciążając jednocześnie plecaki. Zamiana tradycyjnych podręczników na elektroniczne tablety jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez PKN ORLEN projektu „Lekki plecak”, realizowanego przez Gminę Miasto Płock.

Nowoczesne tablety, w których zostaną zainstalowane multipodręczniki dla klas od czwartej do siódmej włącznie, uatrakcyjnią uczniom edukację w szkołach, a tym samym umożliwią pozostawienie w domach tradycyjnych książek do takich przedmiotów jak: przyroda, biologia, geografia, język polski, matematyka, historia, język angielski, fizyka i chemia.

Tablety zostaną przekazane po raz kolejny do Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku, a także – po raz pierwszy – do Szkoły Podstawowej nr 15 w Górach. Do płockich placówek w drugiej już edycji projektu trafią łącznie 162 urządzenia.

Pierwszy etap wymiany tradycyjnych podręczników na elektroniczne, które swoją masą obciążały plecy uczniów podstawówek, został zapoczątkowany w kwietniu 2016 roku. Wówczas to 98 tabletów podarowano do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 w Płocku. W drugim etapie projektu placówka ta otrzyma dodatkowo 120 sztuk. Dzięki temu, dysponując 218 tabletami, będzie mogła odciążyć plecy niemal 520 uczniów.

Projekt „Lekki plecak” realizowany jest w płockiej SP 23 od 2008 r. W początkowych latach polegał on na tym, że z podręczników, przekazanych przez starszych uczniów i absolwentów, korzystali w szkole młodsi uczniowie, natomiast w domu mieli do dyspozycji własne książki.

Według wyliczeń Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka z zawartością nie powinna u dziecka przekraczać 10-15 proc. jego masy ciała. Ponadto ciężar zawartości powinien być rozłożony symetrycznie. Jedocześnie inspektorat podkreśla m.in., że na przekroczenie dopuszczalnego ciężaru plecaków uczniów mają wpływ takie czynniki jak obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w programie nauczania w danym dniu, noszenie dodatkowych słowników i książek, noszenie innych rzeczy niezwiązanych z programem nauczania (np. pamiętniki, albumy, zabawki, itp.), rodzaj materiału, z jakiego został wykonany tornister, niewystarczający nadzór opiekunów nad zawartością tornistrów, a także trudności w pozostawianiu części podręczników i przyborów na terenie szkoły.

Inspektorzy podkreślają także, iż ciężki tornister może powodować u dziecka nasilenie bólu pleców, zmniejszenie pojemności płuc, sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie prowadzić do skrzywienia kręgosłupa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwanaście − 3 =

Post comment