Do końca lipca beneficjenci dogrywki do IV edycji konkursu grantowego powinni w biurze Fundacji rozliczyć się z realizacji projektów. W ten sposób zakończymy oficjalnie IV edycję konkursu, co pozwoli nam przygotować się do ogłoszenia kolejnej, jubileuszowej.
Dogrywkę do konkursu grantowego Fundacja ogłosiła w lipcu ubiegłego roku. Z ogólnej puli przeznaczonej na konkurs do rozdysponowania pozostało bowiem 70 000 zł. O te pieniądze walczyło 11 projektów, które przez wnioskodawców zostały wycenione na 257 537,10 zł. Wkład Fundacji natomiast, oszacowany został na poziomie 172 261 zł, czyli o ponad 100 000 zł więcej, niż zakładaliśmy. Większość projektów związana była też ze sportem.

Dokładnie w południe, w poniedziałek 13 września 2010 roku, w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Fundacja uroczyście ogłosiła wyniki dogrywki. Symboliczne czeki przedstawicielom wnioskodawców wręczył zarząd Fundacji. Potem, już z czekiem w ręku, każda z organizacji miała swoją chwilę na zdjęcia i krótką prezentację nagrodzonego pomysłu. W ten sposób zaprezentowało się pięciu beneficjentów, którzy w sumie, na realizację projektów, otrzymali 69 415 zł! Jeden z beneficjentów- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Jestem”- zrezygnował z grantu, dogrywka zakończyła się więc kwotą 61 495 zł.

Większość organizacji zakończyła już realizację swoich projektów, rozliczyliśmy już także, na podstawie raportów bieżących ponad 35 tys. zł. Teraz czekamy na raporty końcowe: merytoryczne i finansowe, by organizacjom przelać ostatnie transze w łącznej wysokości blisko 26 tys. zł.

W IV edycji konkursu grantowego ( konkurs podstawowy i dogrywka), dzięki pieniądzom naszych Fundatorów – PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wspartym przez darowiznę od Levi Strauss Foundation, Fundacja przyznała 27 grantów o wartości 298 758 zł. Zakończony w kwietniu konkurs główny zamknął się sumą 201 262,52 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwadzieścia − 20 =

Post comment