Fundusz Grantowy dla Płocka w konkursie grantowym pn. „Regranting środków Levi Strauss Foundation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego” przekazał prawie 140.000,00 tys. złotych.
Konkurs grantowy skierowany był do Rad Rodziców, które  współpracowały z Fabryką Levi Strauss w Płocku i Levi Strauss Foundation w ramach COMUNITY DAY

  • komponent konkursu „Regranting środków  Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Miasta Płocka” – Fundusz Grantowy dla Płocka;

  • komponent konkursu „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego” – partner konkursu PLOT

Lista Rad Rodziców, które otrzymały grant:
Konkurs finansowany jest z darowizny Levi Strauss Foundation  

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 7 =

Post comment