Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłasza IV już edycję konkursu „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło”. Na wnioski konkursowe czekamy do 27 kwietnia, zwycięzców konkursu poznamy do 8 czerwca 2015 r. Granty sfinansujemy z darowizn PKN ORLEN i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Czekamy na projekty, które będą przede wszystkim atrakcyjne dla dzieci. Zaproponują aktywne, ale jednocześnie bezpieczne i kreatywne formy spędzania wolnego od nauki szkolnej czasu w mieście. W ramach konkursu sfinansujemy tylko stacjonarne form wypoczynku, wykluczyliśmy organizację wyjazdowych obozów. Wartość maksymalnego dofinansowania ustaliliśmy na poziomie 15 000 zł. Budżet konkursu to natomiast 60 000 zł. Formularze konkursowe dostępne są na stronie Fundacji www.funduszgrantowy.plock.eu .

Konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło” po raz pierwszy Fundacja ogłosiła w 2012 r. Był on odpowiedzią na problem małej ilości stacjonarnych, zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci, które w wakacje nie wyjeżdżają poza Płock. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem płocczan i zdecydowana większość beneficjentów nigdy nie miała problemu z rekrutacją. Wystarczy wspomnieć, iż w 17 projektach zrealizowanych dzięki konkursowi „Wakacje w Płocku na wesoło” wzięło udział ponad 5,5 tys. dzieci i młodzieży. Były to przede wszystkim półkolonie, ale także otwarte zajęcia tematyczne.

Przypominamy, na wnioski konkursowe czekamy tylko do 27 kwietnia!

Konkurs „Wakacje 2015 w Płocku na wesoło” Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” finansuje z darowizn Fundatorów PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 3 =

Post comment