Założeniem projektu było przygotowanie kilkuosobowych zespołów uczniów z LO im. Małachowskiego oraz LO im. Jagiełły do światowego konkursu CERN w Genewie oraz ogólnopolskiego konkursu Instytutu Fizyki PAN. Jest to kontynuacja konkursów z lat poprzednich z zajęciami głównie w Małachowiance organizowanymi przez tę Szkołę ze wsparciem Stowarzyszenia. Realizacja projektu on-line.

Dzięki realizacji projektu młodzi naukowcy zostali finalistami oraz laureatami XVI edycji konkursu Fizyczne Ścieżki, zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk oraz Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Do finału zakwalifikowano 3 prace naukowe, aż 2 z nich zostały złożone przez młodych Płocczan:
Anna Paćkowska (LO im. Wł. Jagiełły w Płocku) – Badanie zależności czasu zderzeń sprężystych od prędkości zderzających się ciał – opiekun naukowy dr inż. Roman Rumianowski ;
oraz
Adam Migdalski, Grzegorz Fabisiak, Krystian Gostomski (LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku) – Elektryzowanie przez tarcie. Ogniwo tryboelektryczne – opiekun naukowy zespołu badawczego dr hab. Janusz Kempa.

Projekt skierowany do młodzieży LO im. Małachowskiego w Płocku i LO im. Jagiełły w Płocku – 20 os., obserwatorzy; młodzież uczęszczająca do tych szkół -100 os.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu „Kreacja młodych elit naukowych. Płocka młodzież w konkursie CERN i Instytutu Fizyki PAN.” jest Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach X edycji konkursu grantowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzy × jeden =

Post comment