Fundusz Grantowy sfinansuje wakacje dla najmłodszych płocczan!

Jest nam niezmiernie miło, że obejmujemy swoją opieką grupę 590 dzieci zapewniając im ciekawe i bezpieczne półkolonie. Organizację czasu wolnego dla najmłodszych zapewni sześć organizacji pozarządowych. Letni wypoczynek zostanie dofinansowany przez Fundację w ramach organizowanego już po raz dziewiąty konkursu „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło”.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” pozytywnie zaakceptowała sześć wniosków jakie wpłynęły na organizację zajęć dla dzieci pozostających w mieście w okresie wakacyjnym.

W tegorocznym konkursie „Wakacje 2022 w Płocku na wesoło” zostały dofinansowanie projekty fundacji i stowarzyszeń:

 

FUNDACJA NOWYSTART.PL

Wakacje Naukowo-Sportowe

Opis projektu:

Nieodpłatne półkolonie naukowo-sportowe (zajęcia w laboratorium chemicznym oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe i poprawiające postawę- zajęcia korekcyjne). Dodatkowo każdego dnia przewidziane wyjścia na basen, plac zabaw, zoo, muzeum, rejs statkiem po Wiśle.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 7-9 lat.

Termin: 04.07.-08.07.2022 r.

Kontakt e-mail: fundacjanowystart@gmail.com

Rekrutacja: odbędzie się 22.06.2022 od godz. 8:00 i będzie polegała na zgłoszeniu dziecka na adres mailowy fundacji fundacjanowystart@gmail.com  z podaniem daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania dziecka. Pierwsze 15 dzieci spełniające kryteria zostanie zgłoszone do półkolonii, kolejne osoby trafią na listę rezerwową.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 w Płocku.

Plan dnia:

GodzinyDziałania
7.30. – 8.00.przyjęcie dzieci (czas wolny na gry i zabawy)
8.00. – 9.45.zajęcia sportowo korekcyjne na hali sportowej
9.45. – 10.00.drugie śniadanie
10.00. – 11.30.zajęcia warsztatowe w laboratorium chemicznym
11.30. – 14.30.wyjście na, plac zabaw, basen, do kina, do ZOO, muzeum, na rejs statkiem po Wiśle
14.30. – 15.00.obiad
15.00. – 15.30.czas wolny na własne pomysły, gry i zabawy; rozchodzenie się dzieci do domów

 

 

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Wakacje na scenie

Opis projektu:

Nieodpłatne półkolonie dla dzieci polskich i ukraińskich, w programie: pięciodniowe warsztaty teatralne, zakończone spektaklem z udziałem dzieci oraz dodatkowe atrakcje (Kino, Muzeum Mazowieckie w Płocku). Projekt realizowany w 4 turnusach.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 11-15 lat.

Termin: I turnus 18-22.07.2022r., II turnus 25-29.07.2022r., III turnus 01-05.08.2022r., IV turnus 08-12.08.2022 r.

Kontakt e-mail: czlowiekkultura@czlowiekkultura.pl

Rekrutacja: Rekrutacja będzie polegała na zapisaniu dziecka przez jego rodzica na jedną z czterech list odpowiadających terminom poszczególnych turnusów. Będzie się ona odbywała w Szkołach Katolickich w Płocku. Dokumenty będą dostępne na stronie stowarzyszenia w formie PDF oraz w Szkołach Katolickich w Płocku w formie papierowej.

Miejsce: Projekt będzie realizowany na terenie Szkół Katolickich w Płocku.

Plan dnia:

DzieńDziałania
1

„Poznajmy się”

7:30 – 8:30

Przedstawienie regulaminu półkolonii oraz zapoznanie z obiektem.

08:30 – 10:00

„Zajęcia integracyjne” – nawiązanie kontaktu, ułatwienie wzajemnego poznania, nauka słuchania oraz budowanie zaufania wobec innych.

„Legenda o Płockiej Wodnicy” – zapoznanie ze scenariuszem spektaklu finałowego.

10:00 – 10:30

„Drugie śniadanie”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

10:30 – 12:30

„Muzyka, muzyka…” – zajęcia z muzykiem (akompaniatorem). Rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca. Określenie predyspozycji wokalnych uczestników.

·12:30 – 13:00

„Pora obiadu”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

13:00 – 15:30

Animowany seans filmowy w NoveKino Przedwiośnie.

2

„Spotkanie ze sztuką”

7:30 – 10:00

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie. Uczestnicy poznają wiele rodzajów sztuki scenicznej tj. teatr słowa, teatr lalek/teatr formy, pantomimy itp.

10:00 – 10:30

„Drugie śniadanie”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

10:30 – 12:00

Wycieczka do Muzeum Mazowieckiego, czynny udział w lekcji poświęconej symbolice w malarstwie.Rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, dostarczanie wrażeń estetycznych i przeżyć emocjonalnych.

12:00 – 12:30

„Pora obiadu”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

12:30 – 13:30

„Afisz teatralny” – zajęcia plastyczne. Tworzenie plakatu promującego finałowy spektakl. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i kreatywności.

13:30 – 15:30

„Zajęcia teatralne” -praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.
W ramach ćwiczeń uczestnicy wykonają wiele zabawnych improwizowanych scenek parateatralnych, będą naśladować głosy zwierząt, dowiedzą się czy krzesło może być aktorem w teatrze, a jak użyć go jako rekwizytu.

3

„Próbujemy”

7:30 – 10:00

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

10:00 – 10:30

„Drugie śniadanie”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

10:30 – 12:30

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

12:30 – 13:00

Czas swobodnej aktywności dzieci.

13:00 – 13.30

„Pora obiadu”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

13:30 – 15:30

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

4

„Próbujemy”

7:30 – 10:00

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

10:00 – 10:30

„Drugie śniadanie”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

10:30 – 13:00

Zajęcia teatralne oraz próby z muzykiem. Uczestniczenie w ćwiczeniach aktorskich oraz muzycznych przygotowujących do spektaklu.

13:00 – 13.30

„Pora obiadu”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

13:30 – 15:30

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

5.

„Legenda
o Płockiej Wodnicy”

7:30 – 10:00

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

10:00 – 10:30

„Drugie śniadanie”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

10:30 – 12:30

„Zajęcia teatralne” – praca nad scenariuszem, ćwiczenia aktorskie.

12:30 – 13:00

Czas swobodnej aktywności dzieci.

13:00 – 13.30

„Pora obiadu”- czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczno-sanitarne, spożywanie posiłku.

13:30 – 15:30

Próby generalne z udziałem muzyka.

15:30 – 16:30

„ Legenda o Płockiej Wodnicy” – premiera finałowego spektaklu.

 

 

STOWARZYSZENIE KULTURKA

Zaczarowany Ogród! Zdrowo, kolorowo i niebanalnie! Aktywne półkolonie na łonie natury

Opis projektu:

Półkolonie zakładające zajęcia ruchowe, gry, zabawy, jogę, warsztaty pszczelarstwa, zoo, podchody w lesie, basen, warsztaty sensoryczne, zajęcia o zdrowym odżywianiu, wyjazd na Ranczowisko (zajęcia edukacyjne o zwierzętach, warsztaty artystyczne, sportowe na powietrzu).

Organizator będzie pobierał symboliczne opłaty od uczestników w kwocie 125zł/osoba.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5-16 lat.

Termin: I turnus 04-08.07.2022r., II turnus 08-12.08.2022 r.

Kontakt e-mail: stowarzyszenie.kulturka@gmail.com

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona będzie  w sposób otwarty, droga mailową. Decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Miejsce: Miejscem zbiórek i warsztatów, będzie w szkole Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Płocku mieszczące się przy ulicy 3 Maja 4.

Plan dnia:

I TURNUS 4-8.07.2022r. / II TURNUS 8-12.08.2022r.
Data I czasRodzaj zajęć
Poniedziałek

7:30-8:30

 

 

8:30-10:00

10:00-10:30

10:30-12:00

12:00-12:30

12:30-15:00

15:00-15:30

 

powitanie , spotkanie organizacyjne, przedstawienie wychowawców, podział na grupy, omówienie regulaminów, programu pracy

podział na grupy

gry i zabawy integracyjne

II śniadanie

joga na łące, aktywność ruchowa w terenie

obiad

wyjście do ZOO

zakończenie dnia

Wtorek

7:30-8:00

8:00-13:00

13:00-13:30

13:30-15:00

15:00-15:30

 

zbiórka

wyjazd do pasieki (warsztaty z pszczelarstwa, II śniadanie)

obiad

zajęcia kreatywno-plastyczne

zakończenie dnia

Środa

7:30-8:00

8:00-9:00

9:00-9:30 9:30-12:30

12:30-13:00

13:00-15:00

15:00-15:30

 

zbiórka

gry i zabawy sportowe

II śniadanie

wyjście do lasu – podchody

obiad

wyjście na basen

zakończenie dnia

Czwartek

7:30-8:00

8:00-10:00

10:00-10:30

10:30-12:30

12:30-13:00

13:00-15:00

15:00-15:30

 

zbiórka

warsztaty sensoryczne

II śniadanie

warsztaty o zdrowym odżywianiu (z pieniędzy – opłaty od uczestników)

obiad

zwiedzanie przyrodniczych zakątków Płocka

zakończenie dnia

Piątek

7:30-8:00

8:00-8:30

8:30-15:00

15:00-15:30

 

zbiórka

wyjazd na Ranczwisko

całodniowy pobyt na Ranczowisku – warsztaty edukacyjne o zwierzętach

zakończenie półkolonii

 

 

PŁOCKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI I BIBLIOTEK

Radośnie i z przygodą w międzynarodowym gronie

Opis projektu:

  • Trzy rodzinne i bajkowe pikniki na świeżym powietrzu: osiedle Podolszyce: pn. „Literacki Piknik Rodzinny z Basią”, osiedle Radziwie: pn. „Letnia zabawa”, osiedle Międzytorze „Literacki Piknik na zakończenie wakacji”;
  • 1 czterogodzinne spotkanie nocne w ogrodzie bibliotecznym z autorem literatury dziecięcej;
  • Warsztaty animacji poklatkowej i tworzenie filmu „Mój wymarzony świat”;
  • Joga dla dzieci i mam w ogrodzie 1001 Bajki.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5-16 lat.

Termin: 28.06.-31.08.2022 r.

Kontakt e-mail: metod@ksiaznicaplocka.pl

Rekrutacja: Będą prowadzone zapisy na poszczególne moduły w dziale metodycznym Książnicy Płockiej (partnera projektu).

Miejsce: działania prowadzone na terenie całego miasta, w partnerstwie z Książnicą Płocką.

Plan dnia:

Szczegółowy plan udostępniony będzie na stronie Książnicy Płockiej.

 

 

STOWARZYSZENIE SPORTOWE FUTBOLGANG

Wakacje z FutbolGangiem

Opis projektu:

Nieodpłatne półkolonie dla polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży. Dodatkowe atrakcje: np. zoo, kino, park trampolin.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5-16 lat.

Termin: 22-26.08.2022 r.

Kontakt e-mail: trenxo@gmail.com

Rekrutacja: Rodzice zainteresowanych dzieci otrzymają formularz zgłoszeniowy, po zapoznaniu się z regulaminem projektu i wypełnieniem formularza należy dostarczyć go do koordynatora formie papierowej w określonym terminie. O dostaniu się na półkolonie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Młodzieżowy Dom Kultury (obiekt MDK i Ogród Jordanowski) – partnerzy projektu.

Plan dnia:

Data i czasRodzaj aktywności
Poniedziałek

7.45 – 8.00

8.00 – 8.15

8.15 – 9.00

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 14.00

14.00 – 16.00

 

zbiórka na boisku SP 1 Płock plac Vuka Karadzica 1

otwarcie półkolonii, zapoznanie uczestników z regulaminem

gry i zabawy integracyjne

trening piłkarski

obiad

wyjście do ZOO, powrót

zajęcia rekreacyjno-sportowe, do godz. 16.00 odbiór uczestników przez rodziców

Wtorek

7.45 – 8.00

8.00 – 9.00

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 14.00

14.00 – 16.00

 

zbiórka na boisku SP 1 Płock plac Vuka Karadzica 1

gry i zabawy integracyjne, rekreacyjno-sportowe

trening piłkarski

obiad

wyjście do kina, powrót

zajęcia rekreacyjno-sportowe, do godz. 16.00 odbiór uczestników przez rodziców

Środa

7.45 – 8.00

8.00 – 9.00

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 14.00

14.00 – 16.00

 

zbiórka na boisku SP 1 Płock plac Vuka Karadzica 1

gry i zabawy integracyjne, rekreacyjno-sportowe

trening piłkarski

obiad

wyjście do parku trampolin, powrót

zajęcia rekreacyjno-sportowe, do godz. 16.00 odbiór uczestników przez rodziców

Czwartek

7.45 – 8.00

8.00 – 9.00

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 14.00

14.00 – 16.00

 

zbiórka na boisku SP 1 Płock plac Vuka Karadzica 1

gry i zabawy integracyjne

trening piłkarski

obiad

wyjście na warsztaty plastyczne do MDK, powrót

zajęcia rekreacyjno-sportowe, do godz. 16.00 odbiór uczestników przez rodziców

Piątek

7.45 – 8.00

8.00 – 9.00

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 15.00

 

 

 

15.00 – 15.30

15.30 – 16.00

 

zbiórka na boisku SP 1 Płock plac Vuka Karadzica 1

gry i zabawy integracyjne

trening piłkarski

obiad

Mini Olimpiada oraz turniej piłkarski (Boisko SP 1 Płock lub orlik w Ogrodzie Jordanowskim), zaproszenie przedstawicieli Funduszu Grantowego oraz SP 1 Płock i MDK Płock, uroczyste wręczenie dyplomów oraz medali, zakończenie półkolonii

powrót do SP 1 Płock

zajęcia rekreacyjno-sportowe, do godz. 16.00 odbiór uczestników przez rodziców

 

 

AKADEMICKIE STOWARZYSZENIE AMBITNI W DZIAŁANIU

Wakacje z Ambitnymi

Opis projektu:

Półkolonie zorganizowane dla dzieci pochodzenia polskiego i ukraińskiego, przeprowadzone zostaną zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczno-plastyczne laboratorium naukowe i ekologiczne oraz wyjście do kina.

Grupa odbiorców: dzieci w wieku 5-12 lat.

Termin: I turnus 18-22.07.2022r., II turnus 25-29.07.2022r., III turnus 01-05.08.2022r.

Kontakt e-mail: biuro.ambitni@gmail.com

Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie 27.06.2022r. – 10.07.2022r. Proces rekrutacji będzie prowadzony za pośrednictwem poczty internetowej Stowarzyszenia. Decydować będzie kolejność nadsyłania kompletnych zgłoszeń i spełnienie wymagań w kwestii wieku (5-12 lat) i miejsca zamieszkania uczestników (adres zamieszkania na terenie m. Płocka).

Miejsce: Półkolonie zostaną zorganizowane na terenie Klubu Osiedlowego MSM “Chemik”, mieszczącego się przy ul. Czwartaków 4.

Plan dnia:

GodzinyDziałania
8.00. – 9.00.czas przybycia dzieci i młodzieży na zajęcia, zapoznanie, integracja, wspólne planowanie dnia, II śniadanie
9.00. – 12.00.zajęcia zorganizowane: zabawy i gry zespołowe, turnieje sportowe, zajęcia ruchowe – działania ukierunkowane na pobudzenie aktywności ruchowej, doskonalenie sprawności, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych, kształtowanie pozytywnych postaw rywalizacji i współdziałania
12.00. – 13.00.obiad, deser, odpoczynek na leżakach
13.00. – 16.00.zajęcia zorganizowane: warsztaty kreatywne, laboratorium naukowe, warsztaty ekologiczne – działania skoncentrowane na rozwijaniu zainteresowań, pobudzaniu ciekawości, kształtowaniu postaw proekologicznych

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 − jeden =

Post comment