Rada Rodziców przy Szkole nr 21 w Płocku zakupiła monitory multimedialne, które przyczynią się nie tylko do zwiększenia funkcjonalności pracowni szkolnych, ale w głównej mierze uatrakcyjnią dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zakupiony sprzęt ułatwi również przepływ informacji na drodze dyrektor – uczeń – rodzic. Jednocześnie będzie stanowił źródło bieżących informacji o sukcesach i ważnych wydarzeniach w szkole.

Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci (ok. 784 os.) oraz całej społeczności szkolnej (ok. 1480 os.) Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka w ramach konkursu grantowego pn. „Regranting środków Levi Strauss Foudation dla Rad Rodziców na terenie Subregionu Płockiego”.

Sponsor konkursu:

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 11 =

Post comment