10. wniosków wpłynęło do konkursu „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło”. Wszystkie przeszły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny Radzie Programowej i Radzie Fundacji. Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja nagrodzonych pomysłów odbędzie się w połowie maja. Konkurs finansuje PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Celem konkursu „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło” jest organizacja dzieciom i młodzieży bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej w okresie wakacji w Płocku. Wnioski o grant składać mogły wszystkie organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę lub formalne przedstawicielstwo w Płocku.

W sumie, na nasz konkurs odpowiedziało 10. płockich organizacji, które planują zorganizowanie zajęć dla 2253 dzieci! Większość działań projektowych zaplanowano w lipcu. Są wśród nich takie propozycje jak: półkolonie, obozy i otwarte zajęcia dostępne dla wszystkich chętnych. Tylko dwie organizacje skorzystały z możliwości pobierania opłat od uczestników projektów, reszta zakłada udział bezpłatny. ( Pobieranie symbolicznych opłat od uczestników zajęć to nowość w tej edycji konkursu wprowadzona na wniosek beneficjentów poprzednich edycji. Wszelkie fundusze zebrane od opiekunów dzieci organizatorzy zobowiązują się przekazać na uatrakcyjnienie zajęć i przedstawić Fundacji rozliczenie tych środków).

Rozstrzygnięcie konkursu i prezentację zwycięskich projektów wraz z informacją o naborze planujemy na połowę maja.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

siedemnaście + osiem =

Post comment