Wraz z końcem stycznia upłynął termin składania wniosków w III edycji konkursu grantowego. Tradycyjnie już, najwięcej wniosków wpłynęło ostatniego dnia konkursu, kilka organizacji zdecydowało się przesłać oferty pocztą.

W sumie do biura Fundacji wpłynęło 56 wniosków na łączną kwotę blisko miliona złotych. Ponieważ Fundacja nie finansuje projektów w 100% ich kosztorysu, wartość wszystkich zgłoszonych projektów organizacje oszacowały na 2 331 297,80 zł.!

Największa ilość wniosków tradycyjnie już dotyczy kultury, oświaty, sportu i opieki społecznej. Nowością w tej edycji są jednak wnioski dotyczące walki z bezrobociem i promocji przedsiębiorczości. Wszystkie wpisują się w cele statutowe Fundacji- a więc Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.

Wnioski już w najbliższą środę opiniować będzie Rada Programowa III kadencji Fundacji, następnie 18 lutego wnioski rozpatrywać będą przedstawiciele założycieli Fundacji, a więc Rada Fundacji w składzie: Dorota Chmiel i Krzysztof Sieczkowski reprezentujący Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Agata Zwolan i Waldemar Tuszewicki – PKN ORLEN S.A. oraz Tomasz Kolczyński i Piotr Kubera – Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. Ostateczną decyzję w formie Uchwały, posiłkując się opiniami obu Rad, wyda Zarząd.

Teraz organizacje muszą więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu planowane na 2 marca 2009 r. Uroczystość połączona z wręczeniem symbolicznych czeków odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Płocka. Swoją obecność na niej zapowiedzieli Fundatorzy Fundacji- Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka, Marek Serafin Członek Zarządu ds. Petrochemii w PKN ORLEN S.A. oraz Karol Marek Sęp Wiceprezes, Dyrektor ds. Produkcji w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dziesięć − 7 =

Post comment