Programy realizuje Fundacja „Polsko- Niemieckie Pojednanie”. W Płocku zainteresowani programami wszystkie informacje na ich temat, a także niezbędne druki uzyskają w Stowarzyszeniu Dzieci Wojny w Polsce przy ulicy Misjonarskiej 22. Stowarzyszenie pomocy udziela trzy razy w tygodniu, we wtorki, środy i czwartki w godzinach 11.00 – 13.00.

Nowe programy:

1. Program sanatoryjny, adresowany do beneficjentów Fundacji.

Dwutygodniowe kuracje sanatoryjne odbędą się w polskich miejscowościach uzdrowiskowych. Pierwszeństwo w składaniu wniosków mają osoby, które do tej pory nie korzystały z pomocy Fundacji. Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenia lekarskie oraz informację o sytuacji materialnej. Wnioski składać można do 30 czerwca 2009 r.

2. Program wypłat zapomóg specjalnych.

Program skierowany jest do ofiar nazizmu, które jeszcze nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji i aktualnie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Z projektu mogą skorzystać osoby skierowane na prace przymusowe, w wyniku bezpośrednich prześladowań doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, jako dzieci straciły jednego z rodziców, były dziećmi ofiar eksperymentów pseudomedycznych, na skutek eksplozji w czasie wojny straciły wzrok , lub też były uprawnione do uzyskania świadczeń ze środków niemieckich i austriackich, ale dokumenty potwierdzające represje przesłały po terminie.

Osoby poszkodowane mogą także składać wnioski o przyznanie pomocy rzeczowej. W jej ramach Fundacja przekazuje nieodpłatnie używany sprzęt rehabilitacyjny i medyczny ( np. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Informacji udziela p. Anna Gadomska Prezes Stowarzyszenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dwa × jeden =

Post comment