Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” podzieli się swoimi doświadczeniami na Międzynarodowej Konferencji poświęconej CSR.

Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialnośc Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej to temat II polsko- niemieckiej konferencji regionalnej CSRegion. Konferencję 9 grudnia organizuje Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej w Gliwicach. Spotkanie jest elementem zapoczątkowanej w 2006 r. inicjatywy CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009 : działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami. Jej celem jest podwyższenie umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie współpracy międzysektorowej, a także tworzenie środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego i szeroko zakrojona promocja idei CSR.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej i biznesu z Polski a także goście z Niemiec, którzy zaprezentują dobre praktyki współpracy biznesu z administracją i społecznością lokalną w Niemczech.

Wśród dobrych praktyk funkcjonujących na terenie Polski znalazł się także przykład Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Dzięki odpowiedzialnej postawie samorządu, a także dwóch najważniejszych płockich pracodawców, a więc PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins sp. z o.o. Fundacja może z powodzeniem kontynuować prace Funduszu Grantowego, jedynego w skali kraju projektu, jaki powstał pod auspicjami UNDP . Dzięki naszym Fundatorom, wśród których wymienić należy także firmę Levi Strauss Poland, płockie organizacje pozarządowe w ramach pięciu edycji konkursów grantowych, trzech przeprowadzonych przez Fundusz i dwóch przez Fundację, mogły zrealizować prawie 200 projektów na łączną kwotę blisko 3 milionów złotych!

Wśród gości zaproszonych do prezentacji w ramach punktu Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy . Dobre praktyki znaleźli się także przedstawiciele firm Microsoft i Grupy Żywiec. Konferencję zamknie dyskusja panelowa poświęcona wzajemnym oczekiwaniom, obawom i możliwościom w kontekście współpracy międzysektorowej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pięć × dwa =

Post comment