Obchody w Płocku organizuje Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheiemera. Odbędą się 21 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku.

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką tej choroby. W ramach obchodów odbędą się badania przesiewowe pamięci, organizatorzy zaplanowali również wykład poświęcony chorobie, na koniec czas umilą występy artystyczne dzieci uczęszczających na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.00.

Choroba Alzheimera jest przewlekłym, postępującym i nieodwracalnym zaburzeniem funkcjonowania mózgu, które prowadzi do demencji, czyli otępienia. Powoduje ona stopniowe ograniczenie wszystkich ról społecznych, aż po całkowite i bezwarunkowe uzależnienie się chorego od opiekuna. Szacuje się, że na 200.000 chorych w naszym kraju, mniej niż 15% ma rozpoznanie, a tylko 8% przyjmuje leki objawowe, powszechnie stosowane w leczeniu tej choroby na świecie. Cena leków jest jedną z barier ograniczającą ich dostęp do pacjentów, pomimo ostatniej obniżki. Inną barierą jest jeszcze słaba świadomość i wiedza, także wśród lekarzy, o chorobie Alzheimera. Część lekarzy traktuje zgłaszane przez pacjentów zaburzenia pamięci jako naturalny efekt starzenia się, co jest błędem. Zbyt późne rozpoznanie choroby Alzheimera, jest problemem nie tylko w naszym kraju. Nawet w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie system opieki zdrowotnej jest bardziej sprawny od naszego, wczesne rozpoznanie choroby Alzheimera nadal jest problemem. Obecnie w leczeniu największe znaczenie dla pacjentów i ich opiekunów ma stadium, w którym zostanie ona rozpoznana. Sama choroba może trwać od 8 do 14 lat i nawet najbardziej funkcjonalne rodziny nie są w stanie przez tak długi czas sprawować opieki nad chorymi bez pomocy innych.

W warunkach płockich szacunkową ilość stanowi 900 osób dotkniętych chorobą Alzheimera i dodatkowo 1800 osób sprawujących opiekę nad pacjentami otępiałymi. Łącznie problem dotyczy około 3400 Płocczan.

(cytat z wniosku, jaki Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera złożyło w III edycji konkursu grantowego. Stowarzyszenie otrzymało grant na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w siedzibie CARITAS przy ulicy Bielskiej).

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

szesnaście + 3 =

Post comment