Przed zatwierdzeniem planu działań na 2009 rok Fundacja prosi o opinie.

Szanowni Państwo!

Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” w duchu społecznej odpowiedzialności, na bazie unikalnego w całym kraju projektu, jakim był Fundusz Grantowy dla Płocka, powołali do życia na przełomie 2005 i 2006 roku Urząd Miasta Płocka i przedstawiciele biznesu- PKN ORLEN S.A. i Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. Wszystko po to, by wspierać Was – Społeczników, w pracy na rzecz Płocka i poprawy życia jego mieszkańców.

Od momentu powstania Funduszu, a więc od 2003 roku, ogłosiliśmy pięć edycji konkursów ( trzy jako Fundusz, dwie jako Fundacja). Wsparliśmy ponad 170 projektów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych! Wszystkie wpisują się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Płocka.

Pięć lat pracy to okres, który pozwala na pewne podsumowania. Stąd nasza prośba o udział w ankiecie i podzielenie się z nami Państwa spostrzeżeniami i oceną dotychczasowej pracy.

Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo cenne i pomogą w konstruowaniu programu Fundacji adekwatnego do potrzeb III sektora w Płocku, w spełnieniu oczekiwań najbardziej potrzebujących i rozwijających się fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oczekujących wsparcia.

Chcemy poznać Państwa opinie, by móc sprostać Państwa oczekiwaniom!
Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i jej zwrot do
Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Ankietę można wysłać mailem na adres koordynator@plock.eu , wysłać faxem pod nr tel (24) 367 44 44 lub przynieść osobiście i wrzucić do urny w siedzibie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” ul. Misjonarska 22 pok.32. w godz. 7:30 – 15:30 .

Ankieta dostępna jest w biurze Fundacji, można ją pobrać także ze strony internetowej. Prosimy o przesłanie wypełnionych druków do 15 października 2008 r.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji
„Fundusz Grantowy dla Płocka”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

trzy + dziewięć =

Post comment