„Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” to nazwa nowego konkursu grantowego, którym chcemy najmłodszym mieszkańcom Płocka odczarować zimę w mieście. Konkurs adresujemy do płockich organizacji pozarządowych, które chciałby zorganizować dzieciom i młodzieży spędzającym czas ferii zimowych w Płocku ciekawe i bezpieczne formy wypoczynku.

Budżet konkursu to 60 000 zł. Pieniądze pochodzą z darowizn, jakie na konto Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” przekazali jej Fundatorzy: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Organizacje wygrać mogą dofinansowanie w kwocie maksymalnie 15 000 zł.

Na jakie pomysły czekamy? Na takie, które będą atrakcyjne dla jak największej liczby dzieci, wychodzące poza krąg podopiecznych danej organizacji. Mogą to być zajęcia w formie półkolonii, mogą być pojedyncze imprezy skupiające dzieci i młodzież spędzające czas ferii zimowych w miejscu zamieszkania. Ważne, by były atrakcyjne i ulokowane w Płocku, w tym konkursie wyłączyliśmy bowiem z finansowania organizację obozów poza Płockiem! Najlepsze pomysły dofinansujemy w pełnej, wnioskowanej kwocie.

Na projekty konkursowe wraz z załącznikami czekamy do 12 grudnia. Listę beneficjentów planujemy ogłosić do 16 stycznia. Ferie w Płocku startują 28 stycznia 2013 roku.

W konkursie „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” startować mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę lub formalne przedstawicielstwo w Płocku. Maksymalna kwota grantu, czyli 15 000 zł, to 80 % wartości projektu. Wkład własny organizacja nie może sfinansować ze środków, jakie otrzymała z Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Beneficjenci konkursu nie mogą pobierać od uczestników zajęć żadnych opłat. Formy wypoczynku zimowego są zobowiązani także zgłosić w Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

Konkurs „Ferie- Zima 2013 w Płocku na wesoło” to kontynuacja zapoczątkowanego w tym roku konkursu tematycznego na organizację wakacji w mieście. W ramach „Wakacji w Płocku na wesoło” sfinansowaliśmy kwotą ponad 50 000 zł różne formy wypoczynku blisko 230 dzieciom i młodzieży.

Odczaruj zimę dzieciom!

Celem programu  jest stworzenie możliwości aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia ferii zimowych w Płocku dzieciom  i młodzieży pozostającej  w miejscu zamieszkania w tym okresie.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w programie

Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

to 15 000 zł.

 Oczekujemy projektów, które będą miały widoczne walory edukacyjne – będą stwarzać dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania, zwiększać wrażliwość na potrzeby innych, pogłębiać wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijać talenty oraz pozwolą nawiązać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − jeden =

Post comment