Kontynuujemy wsparcie projektów dla płocczan Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje 20 projektów, które będą realizowane dla mieszkańców miasta przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne. W ten sposób utrzymujemy naszą niezmienną misję, określoną przez społecznie odpowiedzialnych Fundatorów, czyli pracę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka. Środki finansowe – dzięki którym możliwa będzie realizacja pomysłów płocczan – przekazał PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Levi Strauss Foundation. O dofinansowanie w konkursie grantowym: XI edycji dla NGO i V edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych ubiegały się różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia. Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur instytucji, czyli trzyosobowy Zarząd, dwunastoosobową Radę Programową Fundacji i finalnie przez sześcioosobową Radę Fundacji, która podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania. W tegorocznej edycji zostały wybrane projekty najbardziej atrakcyjne, skierowane do szerokiego grona odbiorców i dobrze przemyślane. Odpowiadają na rzeczywistą potrzebę i dotyczą różnych sfer życia, które przyczynią się do pomnożenia dobra społecznego.

Projekty będą realizowane od 23 stycznia do 16 października 2023 roku.

Tegoroczny konkurs grantowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, zarejestrowanych zostało 35 projektów. W konkursie grantowym dla osób indywidualnych i grup nieformalnych wpłynęło 8 projektów.

Aktualne informacje i daty realizacji poszczególnych projektów będą zamieszczane na stronie www.fundusz-grantowy.pl.
Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na FB.
Lista organizacji i wnioskodawców, którym przyznano garnt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 13 =

Post comment