Po raz pierwszy w historii ogłaszamy konkurs „Bajka Płock”, w którym wziąć udział mogą placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży mające siedzibę w Płocku. Konkurs ma zintegrować wychowanków świetlic, pobudzić do kreatywności, ale też zainteresować historią naszego miasta. Wygrają ci, którzy wymyślą i narysują najlepszą opowieść o Płocku.

Kiedy ruszyć do piór i farb? Już w wakacje. Dzieci mają wówczas dużo czasu, nie muszą odrabiać lekcji, chcielibyśmy więc, by znalazły też chwile na twórcze rozwijanie swoich zainteresowań- mówi Iwona Tandecka, prezes zarządu Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”- Niech fantazja poniesie je daleko, najdalej, jak tylko się da. Ważne, by pracę wykonać wspólnie, by wkład w jej powstanie mieli wszyscy wychowankowie placówki. Opowieść o Płocku powinna być ręcznie spisana i zilustrowana przez dzieci. Czy będzie dotyczyć historii, czy też pojawią się w niej statki kosmiczne? Nie jest najistotniejsze. Ważne, by fabuła i bohaterowie byli związani z naszym miastem. Premiować będziemy wyobraźnię dzieci, współpracę z instytucjami kultury i sztuki w Płocku, współpracę z rodzinami, a przede wszystkim integrację całej świetlicy. Ważne, by proces twórczy był związany z zabawą, nauką, ale też łączeniem i budowaniem więzi wewnątrz placówki.

A co w nagrodę? Trzy zwycięskie świetlice zabierzemy na bajeczną wycieczkę. Ale już po wakacjach. Trzymamy kciuki!

Konkurs „Bajka Płock” w całości finansujemy z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Regulamin konkursu

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jedenaście − siedem =

Post comment