Fundujemy wakacje na wesoło !

 Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje projekty organizacji pozarządowych, które mają pomysły i chęć do organizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. O finansowe wsparcie można ubiegać się w ramach konkursu pn. „Wakacje w Płocku na wesoło”. Wnioski przyjmowane będą do 22 maja, a zwycięzców najlepszych projektów poznamy pod koniec czerwca.

„Fundusz Grantowy dla Płocka” już po raz dziesiąty zaprasza stowarzyszenia i fundacje do organizacji aktywnych i bezpiecznych wakacyjnych atrakcji dla dzieci zamieszkujących w Płocku. Preferowane będą inicjatywy, które zapewnią rekrutację powszechną, a ich program będzie dotyczył 8-godzinnej opieki nad dziećmi i młodzieżą w wieku 5-16 lat. Projekty będą mogły być realizowane nie tylko w Płocku, ale także w powiecie płockim, gostynińskim i sierpeckim.

Fundacja czeka na scenariusze o szerokim oddziaływaniu społecznym i adresowanych bezpośrednio do jak największej grupy uczestników, jak i odbiorców. Pod uwagę będą brane pomysły o wysokich walorach edukacyjnych, stwarzające uczestnikom okazję do rozwijania kreatywności i talentów, do odkrywania nowych wartości, zwiększania wrażliwości na potrzeby otoczenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, a także pozwalających nawiązywać nowe relacje interpersonalne oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Przy ocenie wniosków istotne będzie również pozytywne oddziaływanie projektów na wyrównanie szans, integrację oraz nowatorskie i niestandardowe zajęcia w formie codziennych spotkań.

Jak zawsze Fundacja doceni pomysły, które zapewnią jak najatrakcyjniejsze formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.  W tym celu, projekty mogą być realizowane również w partnerstwie z innymi podmiotami, a powinny dotyczyć zajęć kulturalnych i sportowych takich jak m.in. organizacja warsztatów, szkoleń, wystaw, lekcji edukacyjnych, konkursów, spektakli, turniejów bądź rozgrywek sportowych itp.

Wnioski konkursowe należy składać do 22 maja br. :

  • przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej pod adresem fundusz-grantowy.pl w zakładce Konkursy grantowe,
  • bezpośrednio w biurze Fundacji,
  • pocztą tradycyjną wysłaną na adres: ul. Kościuszki 8, lok 3, 09-400 Płock. Decyduje data wpływu do biura.

Formularze konkursowe oraz regulamin konkursu dostępne na stronie Fundacji: www.fundusz-grantowy.pl w zakładce „Wakacje w Płocku na wesoło”. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. (24) 367 44 44, 601 07 05 06 lub e-mail: kontakt@fundusz-grantowy.pl; w dniach pn. – pt. w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://fundusz-grantowy.pl/konkursy-grantowe/wakacje-w-plocku-na-wesolo/wakacje-w-plocku-na-wesolo-2023/

Zdjęcia ze spotkania informacyjnego dostępne są pod linkiem: https://fundusz-grantowy.pl/aktualnosci/galeria/

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

osiemnaście + 9 =

Post comment