Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu

„Organizacje pozarządowe a Urząd Skarbowy – obowiązki ”

23 lutego 2009 roku o godz. 16.00 w Sali Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Misjonarskiej 22 w Płocku

W programie szkolenia:

1. Regulacje prawne i zasady tworzenia fundacji, stowarzyszeń oraz
organizacji pożytku publicznego.
2. Działalność statutowa a działalność gospodarcza.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
4. Ewidencja kosztów i przychodów oraz ustalenie wyniku finansowego.
5. Sprawozdawczość finansowa

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Stachowicz, z Urzędem Skarbowym w Płocku związana od 1993 roku, Starszy Inspektor w Dziale Czynności Sprawdzających .

Rada i Zarząd Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”
Organizację szkolenia wspiera Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Kartę zgłoszeniową można przesłać na adres Fundacji:

ul. Misjonarska 22

09- 401 Płock

lub mailem: koordynator@plock.eu

fax. 24 367 44 44

Na zgłoszenia czekamy do 19 lutego 2009 r.

Pod podanymi wyżej adresami oczekujemy również na Państwa ewentualne pytania do prowadzącego szkolenie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cztery × pięć =

Post comment