Już tylko kilka dni pozostały płockim organizacjom pozarządowym na składanie wniosków do III edycji konkursu grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w piątek 30 stycznia. W tej edycji konkursu organizacje mogą starać się o granty w wysokości 25 000 zł. na projekty partnerskie i 15 000 zł. na projekty indywidualne.

W pierwszym etapie wnioski pod kątem formalnym oceni Zarząd Fundacji, potem zaopiniuje je Rada Programowa w składzie:
– Andrzej Czapski- Przewodniczący
– Halina Płuciennik
– Leszek Harabasz
– Tomasz Korga
– Krzysztof Pesta
– Kazimierz Waluch

W dalszym etapie wnioski oceni Rada Fundacji:
– Dorota Chmiel (BOP)- Przewodnicząca
– Tomasz Kolczyński (UMP)- Zaastępca Przewodniczącej
– Waldemar Tuszewicki (PKN ORLEN) – Sekretarz Rady
– Agata Zwolan (PKN ORLEN)
– Piotr Kubera (UMP)
– Krzysztof Sieczkowski (BOP)

Po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji granty przyzna Zarząd Fundacji. Uroczyste rozdanie zaplanowano na 2 marca 2009 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × pięć =

Post comment